Merendeel HR-afdelingen aan de slag met afspraken over behoud en opleiden zorgpersoneel

Tweederde van de ziekenhuizen, revalidatiecentra en categorale instellingen heeft het personeels- en opleidingsbeleid afgestemd op de Verklaring Versterken Arbeidsmarkt Zorg (VAZ). Ze nemen maatregelen gericht op het realiseren van 10% meer stageplaatsen, 10% meer behoud van medewerkers, en opleiden volgens de FZO-ramingen. Ook werken organisaties nauwer samen met regiopartijen aan instroom en behoud. Op dat vlak is nog wel veel winst te boeken.

Dat blijkt uit de scan strategisch HR-beleid van het NVZ-arbeidsmarktprogramma. Het is het derde jaar dat NVZ-leden konden deelnemen aan de scan. In totaal vulden 56 lidorganisaties de vragenlijst in. Dit deden HR- en leerhuismanagers samen. Ook organisaties die vorig jaar niet deelnamen konden meedoen aan de scan. 

Organisaties scoren hoger

De scan laat aan de hand van 8 thema’s zien hoe de deelnemers de eigen organisatie beoordelen op het gebied van personeels- en opleidingsbeleid. Ook brengt de scan de landelijke ontwikkeling in kaart. Op de meeste onderzochte thema’s scoren de deelnemende organisaties dit jaar gemiddeld iets hoger dan in 2021.

Personeelstekorten aanpakken

Het aanpakken van de personeelskrapte is een belangrijk thema in de ziekenhuizen. Het overgrote deel (86%) van de organisaties neemt personeelsmaatregelen gericht op het bevorderen van instroom en behoud van medewerkers. Toch maakt maar ongeveer de helft van de HR-afdelingen beleid gericht op het verkleinen van het verschil tussen het huidige en het gewenste personeelsbestand. Wat verder opvalt, is dat steeds meer ziekenhuizen hun medewerkers betrekken bij besluitvorming rond personeelsmaatregelen: van ruim 50% in 2020 naar bijna 80% dit jaar.

Verklaring VAZ

Nieuw dit jaar zijn vragen over de VAZ-verklaring, waarachter de NVZ-lidinstellingen zich in september 2021 unaniem schaarden. De scan laat onder meer zien dat de FZO-ramingen in 63 % van de organisaties onderdeel zijn van het strategisch opleidingsplan. FZO-ramingen gaan over de opleidingsbehoefte aan gespecialiseerd verpleegkundigen en medisch ondersteunende beroepen. 

Samenwerking in de regio

Bij de uitwerking van de afspraken uit de verklaring staat samenwerking in de regio centraal. Organisaties zijn vergeleken met 2021 meer betrokken bij de eigen FZO-regio en werken iets nauwer samen met andere zorgorganisaties aan instroom en behoud van zorgpersoneel. Ook zoeken ze nog vaker de samenwerking op met mbo- en hbo-instellingen voor het optimaal benutten van stageplaatsen. Een deel van de organisaties geeft echter aan nog niet of nauwelijks samen te werken in de regio. Daar is de komende jaren winst te boeken. 

Strategische personeelsontwikkeling blijft achter

Organisaties scoren gemiddeld het laagst op onder meer het thema ‘strategische personeelsontwikkeling’. Daarbij gaat het bijvoorbeeld over de koppeling tussen gevolgde opleidingen, loopbaanontwikkeling en personeelsplanning. Op dit thema verbeterde de score in de afgelopen 2 jaar niet of nauwelijks. Dat geldt ook voor het thema ‘monitoring & evaluatie’. Hierbij gaat het onder meer over het meten van de impact van opleiden op medewerkers, de zorg en de organisatie.

Samenwerken aan een toekomstgerichte arbeidsmarkt

Met het arbeidsmarktprogramma ZMT! werkt de NVZ samen met haar leden aan een toekomstgerichte, goedwerkende arbeidsmarkt voor de branche ziekenhuizen. Het programma richt zich onder meer op het realiseren van meer instroom, een hoger opleidingsrendement en minder uitstroom van zorgprofessionals. Inzichten uit deze scan dragen hieraan bij. De NVZ gebruikt de landelijke resultaten voor het ontwikkelen van activiteiten ter ondersteuning van haar leden, zoals webinars en stroomversnellers. 

Bekijk de factsheet met de resultaten van de scan (pdf).
 

Nieuwsbrief ZMT!

Schrijf je in voor de ZMT!-nieuwsbrief, en ontvang het ZMT!-nieuws wekelijks in je mailbox.

Schrijf je in