Meer studenten kiezen voor hbo-verpleegkunde

Het aantal studenten dat kiest voor een hbo-opleiding verpleegkunde is toegenomen. In collegejaar 2019/2020 startten 485 studenten meer dan het jaar ervoor, een toename van 8%.

Dat meldt de Vereniging Hogescholen.

Associate degree

De totale instroom in het hbo is dit studiejaar met 2,8% licht gestegen. Die stijging is vooral het gevolg van een grote instroomtoename voor de tweejarige associate degree-opleidingen (+23,9%). Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen: "De associate degree-opleidingen worden ontwikkeld in nauwe samenwerking met de regionale arbeidsmarkt. Voor mbo’ers die willen doorstromen en voor werkenden die een leven lang willen ontwikkelen is dit een perfecte manier om werk en onderwijs te combineren."

VWO'ers

Net als vorig jaar ziet de Vereniging Hogescholen dit collegejaar een stijging van het aantal vwo’ers dat voor een hbo-opleiding kiest. Hoewel het nog steeds een klein percentage is van de totale instroom (6,9%), schreven dit jaar 7.820 vwo’ers zich in bij een hogeschool. Limmen: "Met de universiteiten hebben we afspraken gemaakt om samen werk te maken van de voorlichting aan scholieren zodat ze een beter afgewogen keuze kunnen maken tussen een hogeschool of universiteit. We hopen daarmee het hbo ook voor vwo’ers aantrekkelijker te maken."