Stroomversneller: Meer stageplaatsen door inzet Zorg Innovatie Centrum (ZIC)

overzicht

Goede stages voor studenten in de zorg zijn essentieel met het oog op de toekomstige arbeidsmarktvraag. Met voldoende en kwalitatief goede en uitdagende stages maken meer leerlingen de opleiding af, wat direct bijdraagt aan het vergroten van de (hard nodige) instroom op de krappe arbeidsmarkt.De inzet van een Zorg Innovatie Centrum (ZIC) draagt op innovatieve wijze bij aan passende en goede aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Deze stroomversneller is een handreiking om als ziekenhuis en opleiding aan de slag te gaan met het implementeren van een ZIC.