Meer instroom in branche ziekenhuizen, ziekteverzuim blijft hoog

Het ziekteverzuim onder ziekenhuismedewerkers is nog steeds hoog. Positief nieuws is dat de instroom in de branche harder is gestegen dan de uitstroom. 

Dat blijkt uit de factsheet Arbeidsmarkt van december 2022 van het NVZ-arbeidsmarktprogramma. Met deze factsheet informeert de NVZ haar leden elk kwartaal over de arbeidsmarktontwikkelingen in de branche ziekenhuizen.

De instroom in FZO-opleidingen daalde weliswaar. Dat zijn bijvoorbeeld opleidingen tot operatieassistent en IC-verpleegkundige. De instroom in overige CZO-opleidingen en het leertraject Basis Acute Zorg (BAZ) zat in de lift. Veel personen hebben inmiddels een BAZ-certificaat behaald en kunnen doorstromen naar één van de acute zorgopleidingen.

Verklaring VAZ

In september 2021 namen de leden van de NVZ unaniem de Verklaring Versterken Arbeidsmarkt Zorg (VAZ) aan. De 3 centrale afspraken in deze verklaring zijn 10% meer stageplaatsen, 10% meer behoud van medewerkers, en opleiden volgens de FZO-ramingen. Onderdeel van de verklaring is dat de NVZ de voortgang van de resultaten van deze afspraken monitort. 

Factsheet arbeidsmarkt

De factsheet Arbeidsmarkt toont een aantal kerngegevens over de arbeidsmarkt voor ziekenhuizen en categorale instellingen. Bijvoorbeeld over werkgelegenheid, ziekteverzuim en instroom in CZO-opleidingen. Per onderwerp wordt het kwartaal waarvan de meest recente gegevens beschikbaar zijn, vergeleken met dezelfde periode het jaar ervoor. 

Bekijk de factsheet arbeidsmarkt (pdf).

Bekijk ook de eerder gepubliceerde factsheets.