Medewerkers Gelderse Vallei over zorg tijdens eerste coronagolf

Hoe was het voor het zorgpersoneel om tijdens de eerste golf van de coronacrisis in het ziekenhuis te werken? Ziekenhuis Gelderse Vallei bundelde de ervaringen van 26 medewerkers in het boekje ‘Samen voor elkaar’. De verhalen laten zien hoe bepaalde ontwikkelingen tijdens deze intensieve periode in een stroomversnelling kwamen, bijvoorbeeld op het gebied van technologie en van leren en opleiden.

Coronaroutes

“Er heerste echt het gevoel dat we samen de klus gingen klaren”, zeggen regieverpleegkundigen Laura en Deliana. “Samen de schouders eronder. We hebben door de crisis ook veel collega’s van andere afdelingen ontmoet, die we eerder nog nooit hadden gesproken.” De crisis opende volgens afdelingsmanager Berber en transferverpleegkundige Joyce deuren die anders gesloten waren gebleven. "Daardoor kwam er meer overleg en samenwerking met externe partners en tussen partners onderling, vanuit bereidheid om te kijken hoe het wél kan. Dat verlichtte de grote druk die er bij iedereen was." Een voorbeeld hiervan zijn de ‘coronaroutes’ die thuiszorgorganisaties hebben opgezet: speciale telefoonnummers van de thuiszorg die je kunt bellen als je patiënten hebt die naar huis kunnen. "Die goede samenwerking hielp in de afgelopen maanden ook om snel een plek te vinden voor patiënten die (mogelijk) besmet waren met COVID-19, maar die klinisch uitbehandeld waren.”

Beeldbellen

Het ziekenhuis introduceerde beeldbellen op de IC, om audiovisueel contact tussen familie en hun dierbare en het zorgpersoneel mogelijk te maken. Ook artsen konden via beeldbellen contact hebben met andere zorgverleners op het moment dat zij bij patiënten waren die in isolatie lagen. Verpleegkundig procesbegeleider Harmke: “Zij konden dan even meekijken, zonder zelf de afdeling op te hoeven. Daarmee bespaarden we op de schaarse persoonlijke beschermingsmiddelen. We hebben beeldbellen nu ook ingezet op de poli’s, als aanvulling op ons zorgaanbod voor nu en straks.”

Videoplatform

Ook op het gebied van leren en opleiden namen ontwikkelingen een hoge vlucht, vertelt verpleegkundig kwartiermaker Tineke Holwerda. In 6 dagen lag er een plan op tafel om zorgprofessionals toe te rusten met bekwaamheden om op de COVID-19 verpleegafdelingen en IC’s te kunnen werken. Er werden korte instructievideo’s en snelle micro-modules ontwikkeld. “Wat ook mooi is”, vervolgt Holwerda, “het leerplein is nu gekoppeld aan het videoplatform, waardoor we het video-onderwijs verder kunnen uitbouwen. Ook de trainingen klinisch redeneren voor artsen, die we al hadden geïntroduceerd, kwamen in een stroomversnelling.” 

Lees het boekje 'Samen voor elkaar'.