Masterclass voor bestuurders 31 mei: Innovatief stages organiseren

Om gegarandeerd te zijn van voldoende medewerkers die adequaat zijn opgeleid, is het nodig om te investeren in stagiaires. Maar de druk op de zittende medewerkers is enorm. Hoe kunnen zij voldoende tijd vrijmaken om stagiaires te begeleiden en een realistisch maar aantrekkelijk beeld te schetsen van het vak? Zonder dat het zorgproces te veel verstoord wordt? 

Daarover gaat de digitale masterclass ‘Innovatief stages organiseren’ die de NVZ op dinsdag 31 mei van 08.00 – 09.00 uur voor bestuurders organiseert. Het is de vierde masterclass in de reeks Arbeidsmarkt & Werkgeverschap.

Programma

  • Welkom en introductie - Wideke Nijdam, raad van bestuur Zuyderland
  • Landelijke ontwikkelingen onderwijs en een leven lang leren – Gertrud van Erp, beleidssecretaris VNO-NCW
  • Casus Haaglanden Medische Centrum: creëren van rijke leeromgevingen en stageplaatsen - Ingrid Wolf, raad van bestuur Haaglanden Medisch Centrum
  • Casus Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN): creëren van meer stageplaatsen in samenwerking met Bernhoven - Harold Nas, academiemanager HAN, Christel Hemstede, projectleider HAN
  • Vragen en afsluiting – Wideke Nijdam

Masterclasses Arbeidsmarkt & Werkgeverschap 

In september 2021 schaarden de NVZ-lidinstellingen zich unaniem achter de verklaring Versterken Arbeidsmarkt Zorg (VAZ). Op verzoek van de Bestuursadviescommissie Arbeidsmarkt (BAC) en ter versterking van de afspraken uit de verklaring VAZ verzorgt de NVZ in 2022 exclusief voor bestuurders een reeks masterclasses. Tijdens de masterclasses word je bijgepraat over de landelijke ontwikkelingen op het gebied van arbeidsmarktbeleid (instroom, behoud en opleiden) en de NVZ-strategie op dit terrein. De masterclasses bestaan uit online bijeenkomsten van 1 uur. Gekozen is voor korte thematische bijeenkomsten met inspirerende sprekers van binnen en buiten de zorgsector. 

Aanmelden

Interesse? Meld je aan voor de vierde masterclass Arbeidsmarkt & Werkgeverschap: Innovatief stages organiseren. Of meld je al aan voor 1 van de volgende masterclasses: 

Nieuwsbrief ZMT!

Schrijf je in voor de ZMT!-nieuwsbrief, en ontvang het ZMT!-nieuws wekelijks in je mailbox.

Schrijf je in