Kansen voor VS en PA in de anderhalvelijnszorg

Door de druk op de gezondheidszorg zijn er volop kansen voor physician assistants en verpleegkundig specialisten in de anderhalvelijnszorg. Om opschaling mogelijk te maken is het van belang de PA en VS te ondersteunen in het initiëren, opzetten en uitvoeren van anderhalvelijnszorg. Ook moet meer bekendheid komen over de mogelijkheden van de VS en PA.

Dit zijn aanbevelingen in een onderzoek naar het potentieel van physician assistants en verpleegkundig specialisten in de anderhalvelijnszorg.

Anderhalvelijnszorg

Bij anderhalvelijnszorg is sprake van verplaatsing van zorg die voorheen door een medisch specialist in het ziekenhuis verleend werd, naar de patiënt thuis of in een gezondheidscentrum, (wijk)kliniek of huisartsenpraktijk. Deze zorg wordt momenteel vooral verleend door medisch specialiteiten en/of huisartsen. De introductie van physician assistants en verpleegkundig specialisten voor anderhalvelijnszorg biedt hierin een alternatief.

Veel potentieel

Het aantal initiatieven rond de inzet van de physician assistant of verpleegkundig in de anderhalvelijnszorg is momenteel nog beperkt, maar biedt volgens de onderzoekers veel potentieel. Zowel specialisten als huisartsen hebben vertrouwen in de deskundigheid van physician assistants en verpleegkundig specialisten in anderhalvelijnszorg. Patiënten waarderen de zorg dichtbij, de korte wachttijd, persoonsgerichte benadering en het gelijkwaardige contact door de physician assistant of verpleegkundig specialist. Voor de PA en VS biedt anderhalvelijnszorg kansen om zich te ontwikkelen en hun expertise in te zetten, terwijl medisch specialisten en huisartsen worden ontlast.

Ondersteunen

In het rapport staan aanbevelingen om de huidige belemmeringen rond de inzet van de PA en VS weg te nemen. Zo moeten er volgens de onderzoekers stappen gezet worden op het gebied van structurele financiering en (veilige) gegevensuitwisseling. Daarnaast is het van belang dat alle partijen zich inzetten voor het ondersteunen van physician assistants en verpleegkundig specialisten in het initiëren, opzetten en uitvoeren van anderhalvelijnszorg. Ook moet meer aandacht komen voor het vergroten van bekendheid en het evalueren van initiatieven.

Tweede Kamer

Bruno Bruins, minister van Medische Zorg en Sport, neemt de aanbevelingen ter harte. In zijn aanbiedingsbrief aan de Tweede Kamer benadrukt hij het belang van taakherschikking, in het bijzonder de inzet van de PA en de VS, om de zorg doelmatig te organiseren en de juiste zorgprofessional op de juiste plek in te zetten.

Download hier het volledige rapport.

Taakherschikking VS/PA

Wil je meer weten over het thema taakherschikking? Ben je op zoek naar een stroomversneller die je op weg helpt? Kijk op de pagina Taakherschikking VS/PA.