Jaaroverzicht: het belangrijkste ZMT!-nieuws van 2020

Het ZMT!-programmateam wenst je een gezond 2021! Nog eens terugkijken naar wat er in 2020 allemaal is gebeurd binnen het programma? In dit overzicht zetten we het belangrijkste ZMT!-nieuws uit 2020 op een rij.

Januari 

Begin januari ontvingen alle NVZ-lidinstellingen een uitnodiging om mee te doen aan de eerste editie van de ZMT!-scan. De scan laat zien hoe het strategisch HR- en opleidingsbeleid in de organisatie is ingebed. 

Februari

De NVZ-programma’s ZMT! en JuMP organiseerden in februari 3 regiobijeenkomsten over transmurale samenwerking. De bijeenkomsten werden gehouden bij Meander Medisch Centrum in Amersfoort, Bravis in Roozendaal en Antonius Zorggroep in Sneek. De stroomversneller Inzetten op transmurale samenwerking diende als handvat om het onderwerp samenwerking over lijnen en domeinen heen te bespreken. Ook kwamen vele mooie praktijkvoorbeelden voorbij.

Werknemers en werkgevers in de zorg lanceerden op 12 februari Zorginspirator.nl, een online carrièreplatform voor professionals die aan de slag willen met hun toekomst in de zorg. Met behulp van actuele data en slimme algoritmen krijgen professionals op Zorginspirator.nl inzicht in hun loopbaanmogelijkheden. Met het platform willen de initiatiefnemers bijdragen aan het behoud van personeel in de zorgsector.

Maart

In maart verscheen het magazine NVZ Effect, met daarin verschillende artikelen gerelateerd aan het programma ZMT!:

  • Flexibele inzet van medewerkers in relatie tot gezond roosteren;
  • Arbeidsbesparende innovaties: robotisering, spreekuur op locatie en transmurale samenwerking als sociale innovatie;
  • Oproep van bestuurder Anita Wydoodt om meer verpleegkundigen op te leiden en meer aandacht te hebben voor de verpleegkundige beroepsgroep.

Mei

Het ontwikkelen van strategisch personeels- en opleidingsbeleid staat in veel ziekenhuizen en categorale instellingen op de agenda, blijkt uit de ZMT!-scan. Tussen instellingen bestaan wel verschillen in de mate waarin ze ermee bezig zijn. In totaal vulden 72 NVZ-leden de vragenlijst in. Dit deden HR- en leerhuismanagers samen.

September

Op 8 september vond het webinar ‘Verhogen deeltijdfactor als oplossing voor het arbeidsmarkttekort in de zorg’ plaats. Tijdens het webinar kwamen uitkomsten uit onderzoek naar de mogelijkheden van contractuitbreiding voorbij en werd de aanpak van stichting Het Potentieel Pakken gepresenteerd. Ook kwamen de praktische ervaringen van 2 proeftuinen aan bod. Kijk het webinar terug.

Op 24 september organiseerden ZMT! en KiPZ samen het webinar ‘Strategische personeelsontwikkeling’. Hanneke Moonen nam de deelnemers mee in het thema SPO en bood praktische handvatten aan de hand van de stroomversneller Strategische personeelsontwikkeling. Marloes Smit-Paesschen en Mark Rekveld (beiden werkzaam in het Dijklander Ziekenhuis) deelden ervaringen uit de praktijk. Kijk het webinar terug.

Oktober

In samenwerking met een aantal ziekenhuizen heeft de Stichting Arbeidsmarkt Ziekenhuizen (StAZ) de serious roostergame ontwikkeld. De game is een digitale botenrace op een rivier, waarbij een echt roostervraagstuk de input vormt.

December

ZMT! organiseerde op woensdag 9 december het Moving Magazine, een webinar over HR-beleid in coronatijd. Verschillende sprekers vertelden over de effecten van de coronacrisis op het HR-beleid. Wat kunnen zorgorganisaties leren van werken tijdens een grote crisis en wat kunnen we vasthouden in de toekomst? Ook werden 2 stroomversnellers gepresenteerd: de stroomversneller Goede zorg doe je samen. Inzichten in HR-beleid na crisistijd en de stroomversneller Positionering van de verpleegkundige beroepsgroep

Kijk het webinar terug.

Zorgpartijen en stichting IZZ ontwikkelden InDialoog, een methode om in de organisatie met elkaar in gesprek te gaan over gezond en veilig werken. Meer aandacht hiervoor komt het werkplezier van medewerkers ten goede en voorkomt verzuim en uitval. De aanpak is gericht op het bevorderen van gezond en veilig werken door het opzetten van een gestructureerde dialoog tussen medewerkers in teams, met direct leidinggevenden en manager en bestuurder. In de animatie zie je hoe het werkt.

Het opleiden van voldoende gespecialiseerd verpleegkundigen en medisch ondersteuners blijft hard nodig. Het Capaciteitsorgaan adviseert voor deze beroepen meer op te leiden dan de afgelopen jaren. Dat staat in het Capaciteitsplan 2020-2023 dat onlangs uitkwam. Volgens NFU en NVZ is in alle regio's dit jaar de instroom onvoldoende, deels veroorzaakt door de corona-uitbraak. De situatie is het meest nijpend in het oosten van het land, Utrecht en Noord-Holland. NVZ en NFU hebben de aanbevelingen verwerkt in een overzichtelijke infographic.

Nieuwsbrief ZMT!

Schrijf je in voor de ZMT!-nieuwsbrief, en ontvang het ZMT!-nieuws wekelijks in je mailbox.

Schrijf je in