Stroomversneller: Inzetten op transmurale samenwerking

overzicht

Met de beweging de Juiste Zorg op de Juiste Plek (JZOJP) verplaatst steeds meer zorg naar buiten de muren van het ziekenhuis, vaak met hulp van digitale innovaties. Interprofessioneel samenwerken over lijnen en domeinen heen is volop in ontwikkeling. Dit omvat meer dan het ‘warm’ overdragen van zorg van de ene zorgverlener naar de andere. Het vraagt om kijken door een interdisciplinaire bril. Daarvoor zijn transmurale vaardigheden nodig. In deze stroomversneller zijn de ontwikkelingen in de regio vertaald naar de benodigde transmurale vaardigheden om van de beweging een succes te maken.

Regionale opgave

Transmurale samenwerking begint als partijen samen vanuit een regionaal netwerk aan een regionale opgave gaan werken. Dit regionale netwerk voert gezamenlijke projecten uit gericht op het ontwikkelen van professionals. Denk bijvoorbeeld aan gezamenlijk transmuraal opleiden. Doel is om samen te investeren in transmurale vaardigheden die nodig zijn om interprofessioneel, in multidisciplinaire teams, succesvol te kunnen samenwerken.