Instrument helpt ziekenhuis bij keuze en inzet PA of VS

Wat levert de inzet van de physician assistant (PA) en verpleegkundig specialist (VS) op? En wie kies je in welke situatie? Het Platform Zorgmasters ontwikkelde een instrument om de toegevoegde waarde van een PA of VS vooraf in te schatten en te volgen.

Onderzoekers brachten de inzet van de PA of VS in 4 ziekenhuizen in kaart. Ze analyseerden 13 best practices. Ze keken naar doelmatigheid op basis van de 4 doelen van quadruple aim: 

  • Verbeterde gezondheid van de patiëntpopulatie
  • Verbeterde (ervaren) kwaliteit van zorg 
  • Verbeterde tevredenheid van zorgverleners
  • Doelmatigheid van zorg (juiste zorg tegen juiste prijs)

Instrument Doelmatigheidsanalyse PA/VS

Op basis hiervan is het instrument ‘Doelmatigheidsanalyse voor de PA of VS binnen de medisch specialistische zorg’ ontwikkeld. Het instrument bestaat uit een interviewprotocol, een kwantitatieve sjabloon en een kwalitatieve sjabloon. Met het interviewprotocol kunnen instellingen de inzet van een PA of VS beschrijven. De kwantitatieve en kwalitatieve sjablonen helpen bij het bepalen van de doelmatigheid. 

Raadpleeg de beschrijvingen en het instrument Doelmatigheidsanalyse voor de PA en VS binnen de medisch specialistische zorg (MSZ). Hier kun je ook templates downloaden om zelf aan de slag te gaan.

Voor wie?

Het instrument is bedoeld voor specialismen binnen ziekenhuizen die vooraf een inschatting willen maken van de inzet van de PA of VS. Het instrument biedt tevens de mogelijkheid om de inzet van de PA of VS te volgen en zo nodig bij te sturen.

Over het onderzoek

Het instrument is een uitgave van het Platform Zorgmasters, waarvan ook de NVZ partner is, en kwam tot stand in samenwerking met het Radboudumc en de HAN. Ook de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) speelde een belangrijke rol bij de ontwikkeling van het instrument. Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) financierde het project.

Stroomversneller inzet VS/PA

De NVZ ontwikkelde eerder een stroomversneller over de inzet van de VS en PA. Download de stroomversneller Taakherschikking VS/PA.