Inspiratiekaart bij- en omscholing kansrijke beroepen

Het kabinet heeft 63 miljoen euro beschikbaar gesteld voor praktijkleren in het mbo. Deze middelen zijn bedoeld om de arbeidsmarktpositie te versterken van mensen die door de coronacrisis hun baan kwijtgeraakt zijn of kwijt dreigen te raken. Regionale mobiliteitsteams zetten dit budget in om werkenden en werkzoekenden om te scholen naar beroepen in kansrijke sectoren. Ze kunnen de inspiratiekaart Bij- en omscholing kansrijke beroepen (pdf) gebruiken om te bepalen welke beroepen een grote kans bieden op werk en welke kwalificaties, mbo-certificaten en praktijkverklaringen aansluiten op de kansrijke beroepen.  

Hoe gebruik je de kaart?

De inspiratiekaart is grotendeels gebaseerd op het overzicht met kansrijke beroepen van UWV. Bij– en omscholing kan op alle 4 de mbo-niveaus, afhankelijk van de achtergrond, wensen en mogelijkheden van de kandidaat en de werkgever. Deze kaart toont vooral de kwalificaties op niveau 2, omdat kwalificaties op dit niveau zich vaak het best lenen voor instap in het beroep. Bij de kwalificaties zijn de bijbehorende mbo-certificaten in beeld gebracht. Ook bevat de kaart voorbeelden van praktijkleren met de praktijkverklaring. Vaak gaat het bij de praktijkverklaring om kwalificaties op niveau 1 en 2. 

Waar is het opleidingsaanbod voor werkenden en werkzoekenden te vinden?

Zowel bekostigde als niet-bekostigde mbo-instellingen kunnen praktijkleren in het mbo aanbieden, gericht op een diploma, mbo-certificaat of een praktijkverklaring. Niet alle mbo-instellingen doen dit al. Gemeenten en UWV, vakbonden en werkgevers kunnen bij de mbo-instellingen in hun regio en landelijk informeren welk aanbod er is of gecreëerd kan worden. 

Download de inspiratiekaart Bij- en omscholing kansrijke beroepen (pdf).