Inspiratiebijeenkomst 'Lekker boeiend! Meer werkplezier en minder uitstroom in de zorg'

Check alle workshops

Tijdens de inspiratiebijeenkomst van ZMT! op 16 mei kun je workshops volgen over onderwerpen als zeggenschap, innovatief werken en werkgeluk. Op deze pagina vind je van elke workshop een beschrijving. Welke wil jij bezoeken? Mail je top 5 naar info@zmt-ziekenhuizen.nl.

Some alt text goes here
Workshop 1 - Zo pakt regio Rotterdam Rijnmond tekort OK-personeel aan

In de operatiekamers in de ziekenhuizen in heel Rotterdam Rijnmond is een tekort aan vaste anesthesiemedewerkers, operatieassistenten en recovery-verpleegkundigen. Om de problemen rondom personeel gezamenlijk op te lossen bundelden de OK-managers van de ziekenhuizen hun krachten. In 2019 startte het regionale programma Operatie Bezetting OK. Inmiddels draaien er 4 projecten :
1. Regionaal Uitwisselen OK
2. Regionaal Opleiden OK
3. Innovatief Opleiden OK
4. Leerklimaat OK

Tijdens de workshop neemt Robert Vossen, senior projectleider deRotterdamseZorg je mee in de totstandkoming van het programma Operatie Bezetting OK/Samen totaal OK. Hij zoomt in op de 4 projecten en op het belang om op basis van wederzijds vertrouwen en een gezamenlijke ambitie samen te werken in een netwerk.

Workshop 2 - Werkgeluk: van klacht naar kracht

Ben je HR-professional? En wil je minder verzuim, minder ongewenst verloop en meer (schaars) personeel aantrekken? Kom dan naar de workshop Werkgeluk: van klacht naar kracht van Erwin Klappe.

Tijdens de workshop ontdek je:

 • Hoe je €1.200.000 bespaart door het verzuim met 2,35% te laten dalen
 • Hoe je een magnetische aantrekkingskracht op schaars personeel krijgt
 • Hoe je jouw meest waardevolle medewerkers niet meer ziet vertrekken
 • Hoe je werkgeluk als een positief virus door jouw organisatie verspreidt
 • Hoe je blijvend & beklijvend werkgeluk realiseert
 • 7 dishappifiers: zo moet het dus niet!

Erwin Klappe is arbeids- en organisatiepsycholoog en co-auteur van het Handboek Werkgeluk. Hij was de eerste Chief Happiness Officer (CHO) van Nederland, in het Bredase ziekenhuis Amphia.

Workshop 3 - Help! Mijn werknemer is Gen Z

Ze zijn jong, energiek en staan te popelen het werkveld te bestormen; Gen Z is klaar om aan het werk te gaan. Maar is het werkveld klaar voor hen? Wat wil deze doelgroep? En hoe moeten ze benaderd worden? In de interactieve workshop ‘Help! Mijn werknemer is Gen Z’ vertellen 2 Radboud-studenten over hun generatie Z, geboren tussen (1996 en 2015).

Door middel van persoonlijke verhalen en onderbouwd met wetenschappelijke kennis geven ze voorbeelden van de 5 bekendste misconcepties over Gen Z. Ook geven ze tips over hoe je deze generatie volgens hen het best kunt bereiken, rekruten en behouden.

Workshop 4 - Nurse Minded: manifest voor betere werkomstandigheden verpleegkundigen

Heb je altijd al willen weten hoe je (IC-)verpleegkundigen vanuit je P&O-achtergrond het beste kunt ondersteunen? En waarom de afdeling P&O een belangrijke functie heeft in het behoud van verpleegkundigen? En wat daarvoor nodig is? Kom naar de workshop van Nurse Minded!

Nurse Minded is een beweging van (IC-)verpleegkundigen die een groot maatschappelijk probleem signaleerde: niet genoeg instroom maar ook toenemende uitstroom van kostbare verpleegkundigen. Ze schreven een manifest met oplossingen. Tijdens de interactieve presentatie gaan Thomas Smits, Joke Storm en Diana van der Helm in op de achtergrond en het ontstaan van Nurse Minded, waarna ruimte is voor een constructieve discussie over belangrijke thema’s als waardering en zeggenschap.

Workshop 5 - Verpleegkundige zeggenschap versterken: zo pakt Rijnstate het aan

De input van verpleegkundigen is onontbeerlijk om de best mogelijke zorg te leveren, nu in de toekomst. Tegelijkertijd is er een groot personeelstekort, vooral veroorzaakt door verpleegkundigen die vertrekken uit de zorg. Om verpleegkundigen te behouden is het van belang een werkomgeving te creëren waar verpleegkundigen graag willen werken. Zoals in de magnet hospitals, ziekenhuizen die als een magneet op verpleegkundigen werken. 

Belangrijke voorwaarde? Professionele zeggenschap. In ziekenhuis Rijnstate werken ze aan het versterken hiervan. Een belangrijke stap is het neerzetten van een verpleegkundige zeggenschapsstructuur. Verpleegkundigen hebben een rol in het verpleegkundig beleid op alle niveaus, zowel operationeel, tactisch als strategisch. Ze denken en beslissen mee over strategie en verpleegkundig inhoudelijke thema’s. Dit maakt verpleegkundigen professioneel verantwoordelijk voor de kwaliteit van verpleegkundige zorg. 

Tijdens deze workshop bespreekt VSB-voorzitter Gerjanne ter Beest welke stappen ze binnen Rijnstate zetten voor meer verpleegkundige zeggenschap. Wat zijn succesfactoren en wat zijn knelpunten? Wat levert de nieuwe structuur op?

Workshop 6 - Organisatie-overstijgend samenwerken voor meer personeelsbehoud

Sommige vraagstukken vragen om een organisatie-overstijgende oplossing. Maar hoe zorg je voor een gestructureerde samenwerkingsrelatie? Uit de praktijk en wetenschap blijkt dat het lastig is om met 2 of meer organisaties tot duurzame resultaten te komen. In deze workshop van organisatieadviesbureau TEN HAVE Change Management staan de volgende vraagstukken centraal:

 • Welke doorslaggevende factoren leidden in 3 succesvolle samenwerkingsverbanden tot meer personeelsbehoud?
 • Wat kun jij in jouw organisatie doen om het behoud van medewerkers te vergroten door organisatie-overstijgende samenwerking?

TEN HAVE Change Management is gespecialiseerd in verandermanagement en is verbonden aan de Vrije Universiteit Amsterdam en het Center for Evidence Based Management. De adviseurs werken aan complexe verandervraagstukken in alle sectoren, zowel in profit als non-profit. Ze voeren wetenschappelijk onderzoek uit en werken aan het toepassen ervan in de praktijk. 

Workshop 7 - Pijlers van ‘goed werk’ voor een toekomstbestendige arbeidsmarkt

Een goedwerkende arbeidsmarkt met voldoende gemotiveerde en gekwalificeerde zorgprofessionals. Welke bijdrage kan een brede blik op 'goed werk' hieraan leveren en wat is de rol van arbeidsvoorwaarden hierin?
 
De NVZ leden hebben zich met de Verklaring Versterken Arbeidsmarkt Zorg (VAZ) gecommitteerd aan 10% meer stageplaatsen, 10% meer behoud van medewerkers en opleiden. Kortom, aan ambitieuze afspraken die een bijdrage moeten leveren aan een goedwerkende arbeidsmarkt waarmee de kwaliteit en kwantiteit van zorg op peil gehouden kunnen worden. Daarvoor zijn gemotiveerde en gekwalificeerde zorgprofessionals nodig om nu en in de toekomst aan de zorgvraag te kunnen voldoen.

In 45 minuten gaan Geertje van de Ven (manager R&D) en Chris-Jan van Leeuwen (senior adviseur) van FWG Progressional People in op de verschillende pijlers van 'goed werk' en hoe deze kunnen bijdragen aan een toekomstbestendige arbeidsmarkt. Ze zoomen in op de rol van arbeidsvoorwaarden, bekeken vanuit verschillende perspectieven zoals de cao, arbeidsmarkt en HR-doelstellingen van de organisatie. Geertje en Chris-Jan willen jullie inspireren en met jullie onderzoeken welke rol arbeidsvoorwaarden kunnen spelen bij instroom en behoud van medewerkers.

Workshop 8 - Meer inzicht in vertrekredenen van medewerkers

Wat zijn de belangrijkste vertrekredenen van zorgmedewerkers? En hoe kunnen ziekenhuizen (mogelijk) meer personeel behouden? Tijdens deze workshop neemt Barry Pietersen van onderzoeksbureau Presearch je mee in de uitkomsten van het uitstroomonderzoek.

Tijdens de workshop komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Wat doet Presearch en wat is het doel van het EX uitstroomonderzoek?
 • Welke data is verzameld (en wat kunnen de aanwezigen hiermee?).
 • Welke rol speelt HR analytics in het onderzoek?
 • Wat zijn de belangrijkste vertrekredenen, trends en afwijkingen wanneer we naar ziekenhuizen kijken?
 • Wat kunnen ziekenhuizen doen met deze bevindingen? 
 • Hoe kunnen organisaties deelnemen aan het uitstroomonderzoek?
 • Wat zijn de belangrijkste leerpunten?
Workshop 9 - Zuurstof voor zorgprofessionals

Zorgprofessionals zijn het hart van je organisatie. Met hun vakmanschap en bevlogenheid zetten ze zich in om optimale mensgerichte zorg te leveren. Maar wie zorgt er voor de zorgprofessional? Medewerkers in ziekenhuizen hebben het zwaar. Ze werken steeds harder. Hun hartslag wordt hoger en oververmoeidheid dreigt. Om hartfalen van je organisatie te voorkomen is inzicht nodig in belangrijke thema’s, zoals organisatiestrategie, HR-beleid, (eigen) aardigheden van zorgprofessionals en teams. HR speelt hierin, als strategisch businesspartner, een belangrijke rol. 

Het boek Zuurstof voor Zorgprofessionals, dat begin mei 2022 verschijnt, vormt de basis voor deze workshop. Auteur en programmamanager Gezond werken in de zorg Anouk ten Arve (IZZ) werkt al 10 jaar samen met vele organisaties en zorgprofessionals en begeleidt wetenschappelijk onderzoek.

Deze interactieve workshop bestaat uit 2 delen. Door middel van stellingen prikkelt Ten Arve de deelnemers om actief mee te doen.

 • Inzicht: wat levert 10 jaar (wetenschappelijk) onderzoek en samenwerking met de praktijk op aan kennis over beperkingen en oplossingsrichting om een gezond en effectief HR-beleid te voeren waardoor zorgprofessionals behouden blijven.
 • In actie: hoe maak je een basis werkwijze waardoor er weer ruimte komt voor sociale en technische innovatie. Gebruikmakend van onderdelen die elke organisatie al in huis heeft.
Workshop 10 - Gamificatie bij het roosteren: een behouden vaart!

Hoe kan een serious game helpen om de kwaliteit van roosters te verbeteren? Daarover vertelt Henk Jan Messchendorp tijdens deze workshop. Iedere roosteraar doet zijn uiterste best om elke maand weer tot een goed rooster te komen, om vervolgens zonder ongelukken de ‘roosterreis’ aan te gaan. Na publicatie van het rooster gaat het roosterproces een informele omgeving in. Medewerkers ruilen onderling diensten, waarbij nauwelijks tot geen toezicht of regie aanwezig. Vaak met ongewenste effecten tot gevolg.

De serious roostergame laat je op een leuke manier ontdekken hoe een roosterproces werkt en verbeterd kan worden. In het spel wordt zichtbaar hoe afwegingen en beslissingen in het roosterproces uitpakken in de praktijk. Het spelen van de roostergame is niet het einddoel. Het echte doel is inzicht krijgen in de, soms onbedoelde, effecten van het roosterproces.

In deze workshop speel je de game om vervolgens in dialoog te treden over het verbeteren van het roosterproces of de roosters. We starten de workshop met een uitleg over gamificatie om vervolgens op basis van een casus met elkaar de game te spelen. Het enige wat je nodig hebt is je mobiele telefoon. Samen op (rooster)avontuur, waarbij we gaan voor een behouden vaart! 

Workshop 11 - De rol van sociale netwerken bij behoud

Waarom willen zorgprofessionals wél in de zorg blijven werken? Wat maakt ze enthousiast? Jasperina Brouwer doet onderzoek naar het behoud van zorgprofessionals, maar ook naar wat het vak aantrekkelijk maakt voor nieuwkomers. Tegelijkertijd roept het ook de vraag op waarom zorgprofessionals gaan twijfelen om te blijven, ondanks het enthousiasme voor hun vak. Verschillende basisbehoeften lijken een belangrijke rol te spelen, namelijk de behoefte aan autonomie, competentie- en relatievorming. De relatie met teamleden en leidinggevende lijkt een belangrijke rol te spelen. Jasperina onderzoekt hoe dit een rol speelt. Wat hebben de zorgprofessionals nodig in een team en wat verwachten ze van een leidinggevende?

Jasperina betoogt dat de huidige medewerkerstevredenheidsonderzoeken hierover niet de juiste informatie opleveren. Wat werkt wel? Tijdens de workshop presenteert Jasperina de eerste bevindingen uit haar mixed methods-(netwerk)onderzoek en deelt ze input uit interviews met verpleegkundigen. Vervolgens gaat ze met de deelnemers in discussie over mogelijke verbeteringen in de zorg(teams).

Ook introduceert Jasperina de werkdruk-app, die ze momenteel samen met een neurologie-verpleegkundige uit het UMCG ontwikkelt. De app is bedoeld om triggers voor werkdruk in een vroeg stadium en laagdrempelig te signaleren én aan te pakken.

Workshop 12 - Zo verleid je jongeren, de zorgmedewerkers van de toekomst 

Je kunt jongeren niet al vroeg genoeg kennis laten maken met werken in de zorg. De jongeren van nu zijn immers de werknemers van de toekomst. JINC brengt jongeren in contact met zorgorganisaties, bijvoorbeeld door bliksemstages te organiseren. Zo krijgen ze een beeld van werken in de zorg, een ervaring die ze niet snel zullen vergeten! Meedoen aan de projecten van JINC kan een zorgorganisatie veel opleveren. Ze kunnen hun werk laten zien aan een nieuwe generatie. Hiermee ontwikkelen ze nieuwe kwaliteiten van zichzelf en het geeft veel positieve energie om iets terug te geven aan jongeren. 

Tijdens deze interactieve workshop vertelt JINC over haar missie en projecten en over de rol van diversiteit en inclusie daarbinnen. Vervolgens verkennen we hoe JINC een rol kan spelen binnen (zorg)organisaties op het gebied van werkgeluk van medewerkers en toestroom nieuwe medewerkers.