Inspiratiebijeenkomst 'Lekker boeiend! Meer werkplezier en minder uitstroom in de zorg'

Terugblik workshops en presentaties

Hoe gaan we de uitstroom te lijf en zorgen we voor meer werkplezier in de zorg? Vele creatieve oplossingen kwamen voorbij tijdens de inspiratiesessie ‘Lekker boeiend’ die de NVZ op 16 mei organiseerde. Alles nog eens rustig teruglezen? Hieronder vind je alle presentaties, contactgegevens en overige informatie.

Some alt text goes here
Workshop 1 - Zo pakt regio Rotterdam Rijnmond tekort OK-personeel aan

In de operatiekamers in de ziekenhuizen in heel Rotterdam Rijnmond is een tekort aan vaste anesthesiemedewerkers, operatieassistenten en recovery-verpleegkundigen. Om de problemen rondom personeel gezamenlijk op te lossen bundelden de OK-managers van de ziekenhuizen hun krachten. In 2019 startte het regionale programma Operatie Bezetting OK. Inmiddels draaien er 4 projecten :
1. Regionaal Uitwisselen OK
2. Regionaal Opleiden OK
3. Innovatief Opleiden OK
4. Leerklimaat OK

Tijdens de workshop nam Robert Vossen, senior projectleider deRotterdamseZorg je mee in de totstandkoming van het programma Operatie Bezetting OK/Samen totaal OK. Hij zoomde in op de 4 projecten en op het belang om op basis van wederzijds vertrouwen en een gezamenlijke ambitie samen te werken in een netwerk.

Meer weten? 

Bekijk de presentatie met informatie over het programma en interessante links. Of mail Robert Vossen via robert.vossen@derotterdamsezorg.nl

Workshop 2 - Werkgeluk: van klacht naar kracht

Erwin Klappe is arbeids- en organisatiepsycholoog en co-auteur van het Handboek Werkgeluk. Hij was de eerste Chief Happiness Officer (CHO) van Nederland, in het Bredase ziekenhuis Amphia. Tijdens de workshop liet hij de deelnemers ontdekken:

 • Hoe je €1.200.000 bespaart door het verzuim met 2,35% te laten dalen
 • Hoe je een magnetische aantrekkingskracht op schaars personeel krijgt
 • Hoe je jouw meest waardevolle medewerkers niet meer ziet vertrekken
 • Hoe je werkgeluk als een positief virus door jouw organisatie verspreidt
 • Hoe je blijvend & beklijvend werkgeluk realiseert
 • 7 dishappifiers: zo moet het dus niet!

Meer weten?

Download het gratis e-book Werkgeluk, met onder meer een hoofdstuk over de werkgelukaanpak bij het Amphia Ziekenhuis. Of mail Erwin Klappe via Erwin@klappetraining.nl

Workshop 3 - Help! Mijn werknemer is Gen Z

Ze zijn jong, energiek en staan te popelen het werkveld te bestormen; Gen Z is klaar om aan het werk te gaan. Maar is het werkveld klaar voor hen? Wat wil deze doelgroep? En hoe moeten ze benaderd worden? In de interactieve workshop ‘Help! Mijn werknemer is Gen Z’ vertelden Radboud-studenten Hannah en Romi over hun generatie Z, geboren tussen (1996 en 2015).

Door middel van persoonlijke verhalen en onderbouwd met wetenschappelijke kennis gaven ze voorbeelden van de 5 bekendste misconcepties over Gen Z. Ook gaven ze tips over hoe je deze generatie volgens hen het best kunt bereiken, rekruten en behouden.

Meer weten? 

Bekijk de presentatie van Hannah en Romi. Of neem contact op met ze via Hannahvanalem@hotmail.nl

Workshop 4 - Nurse Minded: manifest voor betere werkomstandigheden verpleegkundigen

Nurse Minded is een beweging van (IC-)verpleegkundigen die een groot maatschappelijk probleem signaleerde: niet genoeg instroom maar ook toenemende uitstroom van kostbare verpleegkundigen. Ze schreven een manifest met oplossingen. Tijdens hun presentatie gingen Thomas Smits, Joke Storm en Diana van der Helm in op de achtergrond en het ontstaan van Nurse Minded, waarna ruimte was voor discussie over belangrijke thema’s als waardering en zeggenschap.

Meer weten? 

Bekijk de presentatie van Nurse Minded. Of neem contact op via bestuur.nurse.minded@gmail.com

Workshop 5 - Verpleegkundige zeggenschap versterken: zo pakt Rijnstate het aan

De input van verpleegkundigen is onontbeerlijk om de best mogelijke zorg te leveren, nu in de toekomst. Tegelijkertijd is er een groot personeelstekort, vooral veroorzaakt door verpleegkundigen die vertrekken uit de zorg. Om verpleegkundigen te behouden is het van belang een werkomgeving te creëren waar verpleegkundigen graag willen werken. Zoals in de magnet hospitals, ziekenhuizen die als een magneet op verpleegkundigen werken. 

Belangrijke voorwaarde? Professionele zeggenschap. In ziekenhuis Rijnstate werken ze aan het versterken hiervan. Een belangrijke stap is het neerzetten van een verpleegkundige zeggenschapsstructuur. Verpleegkundigen hebben een rol in het verpleegkundig beleid op alle niveaus, zowel operationeel, tactisch als strategisch. Ze denken en beslissen mee over strategie en verpleegkundig inhoudelijke thema’s. Dit maakt verpleegkundigen professioneel verantwoordelijk voor de kwaliteit van verpleegkundige zorg. 

Tijdens deze workshop besprak VSB-voorzitter Gerjanne ter Beest welke stappen ze binnen Rijnstate zetten voor meer verpleegkundige zeggenschap. Wat zijn succesfactoren en wat zijn knelpunten? Wat levert de nieuwe structuur op? Daarover ging ze in gesprek met de deelnemers.

Meer weten?

Bekijk de presentatie van Gerjanne. Of neem contact met haar op via gterbeest@rijnstate.nl

Workshop 6 - Organisatie-overstijgend samenwerken voor meer personeelsbehoud

Sommige vraagstukken vragen om een organisatie-overstijgende oplossing. Maar hoe zorg je voor een gestructureerde samenwerkingsrelatie? Uit de praktijk en wetenschap blijkt dat het lastig is om met 2 of meer organisaties tot duurzame resultaten te komen. In deze workshop van organisatieadviesbureau TEN HAVE Change Management stonden de volgende vraagstukken centraal:

 • Welke doorslaggevende factoren leidden in 3 succesvolle samenwerkingsverbanden tot meer personeelsbehoud?
 • Wat kun jij in jouw organisatie doen om het behoud van medewerkers te vergroten door organisatie-overstijgende samenwerking?

TEN HAVE Change Management is gespecialiseerd in verandermanagement en is verbonden aan de Vrije Universiteit Amsterdam en het Center for Evidence Based Management. De adviseurs werken aan complexe verandervraagstukken in alle sectoren, zowel in profit als non-profit. Ze voeren wetenschappelijk onderzoek uit en werken aan het toepassen ervan in de praktijk. 

Meer weten?

Bekijk de presentatie en lees dit artikel over samen veranderen. Of neem contact op met adviseur Joris Kuppens via j.kuppens@tenhavecm.com

Workshop 7 - Pijlers van ‘goed werk’ voor een toekomstbestendige arbeidsmarkt

De NVZ-leden hebben zich met de Verklaring Versterken Arbeidsmarkt Zorg (VAZ) gecommitteerd aan ambitieuze afspraken die een bijdrage moeten leveren aan een goedwerkende arbeidsmarkt. Irene van de Glind en Chris-Jan van Leeuwen van FWG Progressional People maakten inzichtelijk welke rol arbeidsvoorwaarden kunnen spelen bij instroom en behoud van medewerkers. Dit deden zij aan de hand van de pijlers van ‘Goed werk’.

Meer weten?

Heb je de workshop gemist, of was je erbij en wil je er meer over weten? Bekijk de presentatie of neem dan contact op met Irene (ivandeglind@fwg.nl) of Chris-Jan (cvanleeuwen@fwg.nl).

Workshop 8 - Meer inzicht in vertrekredenen van medewerkers

Wat zijn de belangrijkste vertrekredenen van zorgmedewerkers? En hoe kunnen ziekenhuizen (mogelijk) meer personeel behouden? Tijdens deze workshop nam Barry Pietersen van onderzoeksbureau Presearch de deelnemers mee in de uitkomsten van het uitstroomonderzoek.

Tijdens de workshop kwamen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Wat doet Presearch en wat is het doel van het EX uitstroomonderzoek?
 • Welke data is verzameld (en wat kunnen de aanwezigen hiermee?).
 • Welke rol speelt HR analytics in het onderzoek?
 • Wat zijn de belangrijkste vertrekredenen, trends en afwijkingen wanneer we naar ziekenhuizen kijken?
 • Wat kunnen ziekenhuizen doen met deze bevindingen? 
 • Hoe kunnen organisaties deelnemen aan het uitstroomonderzoek?
 • Wat zijn de belangrijkste leerpunten?

Meer weten?

Bekijk de presentatie of neem contact op met Barry via b.pietersen@presearch.nl

Workshop 9 - Zuurstof voor zorgprofessionals

Zorgprofessionals zijn het hart van je organisatie. Met hun vakmanschap en bevlogenheid zetten ze zich in om optimale mensgerichte zorg te leveren. Maar wie zorgt er voor de zorgprofessional? Medewerkers in ziekenhuizen hebben het zwaar. Ze werken steeds harder. Hun hartslag wordt hoger en oververmoeidheid dreigt. Om hartfalen van je organisatie te voorkomen is inzicht nodig in belangrijke thema’s, zoals organisatiestrategie, HR-beleid, (eigen) aardigheden van zorgprofessionals en teams. HR speelt hierin, als strategisch businesspartner, een belangrijke rol. 

Het boek Zuurstof voor Zorgprofessionals, dat begin mei 2022 verschijnt, vormde de basis voor deze workshop. Auteur en programmamanager Gezond werken in de zorg Anouk ten Arve (IZZ) werkt al 10 jaar samen met vele organisaties en zorgprofessionals en begeleidt wetenschappelijk onderzoek.

Meer weten?

Bekijk de presentatie en de website van het boek. Of neem contact op met Anouk via anouk.tenarve@stichtingizz.nl. 

Workshop 10 - Gamificatie bij het roosteren: een behouden vaart!

Hoe kan een serious game helpen om de kwaliteit van roosters te verbeteren? Daarover vertelt Henk Jan Messchendorp tijdens deze workshop. Iedere roosteraar doet zijn uiterste best om elke maand weer tot een goed rooster te komen, om vervolgens zonder ongelukken de ‘roosterreis’ aan te gaan. Na publicatie van het rooster gaat het roosterproces een informele omgeving in. Medewerkers ruilen onderling diensten, waarbij nauwelijks tot geen toezicht of regie aanwezig. Vaak met ongewenste effecten tot gevolg.

De serious roostergame laat je op een leuke manier ontdekken hoe een roosterproces werkt en verbeterd kan worden. In het spel wordt zichtbaar hoe afwegingen en beslissingen in het roosterproces uitpakken in de praktijk. Het spelen van de roostergame is niet het einddoel. Het echte doel is inzicht krijgen in de, soms onbedoelde, effecten van het roosterproces.

Meer weten?

Bekijk de presentatie van Henk Jan.

Workshop 11 - De rol van sociale netwerken bij behoud

De workshop over netwerken, gegeven door Jasperina Brouwer en Elise Gerrits-Boer, richtte zich op het behoud van zorgprofessionals en leverde interessante ideeën op. Om de mening van beleidsmedewerkers, managers, leidinggevenden, HR-medewerkers, onderwijskundigen nader te horen, vraagt Jasperina je mee te doen aan een interview van 30-45 minuten. Wil je bijdragen aan het behoud van de zorg, geef je dan via deze link op voor een interview.

Ook vraagt ze onderstaande tekst en link te verspreiden onder verpleegkundigen en verzorgenden (ook in opleiding), zodat zij mee kunnen doen aan deze survey.


DRAAG JOUW STEENTJE BIJ en KOM OP VOOR JE VAK! 

Door mee te doen aan deze vragenlijst kunnen we meer zicht krijgen op hoe we zorgprofessionals kunnen behouden voor het vak van verpleegkundige of verzorgende. En help je hbo-v-studenten met afstuderen. 

Dit grootschalige onderzoek is goedgekeurd door de ethische commissie en gesubsidieerd door NWO met een veni-subsidie.  

Wat zijn jouw ervaringen als zorgprofessional? Wat zou er in de zorg moeten veranderen zodat jij blijft? Laat je stem horen!  

Ben je werkzaam in de zorg, in welke sector dan ook, doe dan s.v.p. mee aan deze vragenlijst. Het kost je slechts 12-15 minuten! 

Je kunt meedoen door te klikken op onderstaande link: 

https://rug.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_a9PgusMIdsF4wqG 


Meer weten?

Neem contact op met Jasperina via jasperina.brouwer@rug.nl.

Workshop 12 - Zo verleid je jongeren, de zorgmedewerkers van de toekomst 

Je kunt jongeren niet al vroeg genoeg kennis laten maken met werken in de zorg. De jongeren van nu zijn immers de werknemers van de toekomst. JINC brengt jongeren in contact met zorgorganisaties, bijvoorbeeld door bliksemstages te organiseren. Zo krijgen ze een beeld van werken in de zorg, een ervaring die ze niet snel zullen vergeten! Meedoen aan de projecten van JINC kan een zorgorganisatie veel opleveren. Ze kunnen hun werk laten zien aan een nieuwe generatie. Hiermee ontwikkelen ze nieuwe kwaliteiten van zichzelf en het geeft veel positieve energie om iets terug te geven aan jongeren. 

Tijdens deze interactieve workshop vertelde JINC over haar missie en projecten en over de rol van diversiteit en inclusie daarbinnen. En hoe JINC een rol kan spelen binnen (zorg)organisaties op het gebied van werkgeluk van medewerkers en toestroom nieuwe medewerkers.

Meer weten?

Bekijk de flyers van JINC over bliksemstages en sollicitatietraining. Of neem contact op met Hanneke Janssen via hjanssen@jinc.nl

Presentatie Pauline van Dorssen-Boog - Zelfleiderschap in de zorg

De middag eindigde met een boeiend verhaal van arbeid- en organisatiepsycholoog Pauline van Dorssen-Boog. Ze doet onderzoek naar zelfleiderschap in de zorg en het effect ervan op duurzame inzetbaarheid van zorgprofessionals. Zelfleiderschap betekent dat je uitgaat van je eigen doelen, behoeftes en kernwaarden. Uit het onderzoek blijkt dat je dit kunt trainen én dat degenen die de training volgen meer werkplezier ervaren. De uitdaging voor ziekenhuizen is om een organisatiecontext te creëren die zelfleiderschap faciliteert en stimuleert, aldus Van Dorssen-Boog. “Investeer in het ontwikkelen van zelfleiderschap van je werknemers.”

Meer weten?

Bekijk de presentatie van Pauline of neem contact met haar op via info@intrinzis.nl