Stroomversneller: Innovatief opleiden

overzicht

Innovatief opleiden is op een vernieuwende manier met opleiden aan de slag gaan om het effect van opleiden in het ziekenhuis te vergroten. Zo zetten ziekenhuizen steeds vaker onderwijskundige expertise in om opleidingen en trainingen te verbeteren. Het kan gaan om organisatiebrede scholingen voor alle medewerkers, maar ook om specifieke trainingen voor bepaalde groepen, zoals verpleegkundigen, arts-assistenten en artsen. Hoe creëer je in het ziekenhuis een klimaat waarin innovatief opleiden mogelijk is? Deze stroomversneller beschrijft de vijf kernelementen die hiervoor nodig zijn en drie voorbeelden van innovatief opleiden.