Hoogste verzuim onder medewerkers met relatief klein contract

Het verzuim in ziekenhuizen is gemiddeld het hoogst onder werknemers met relatief kleine contracten. De verzuimcijfers gaan omlaag naarmate de contractomvang toeneemt. Dat blijkt uit een analyse van verzuimdata van meer dan een half miljoen zorgmedewerkers door Vernet, onderzoeksbureau op het gebied van HR- en verzuimgegevens. 

Het verzuimpercentage in ziekenhuizen is met 7,26% het hoogst onder medewerkers die tussen 18 en 21,6 uur per week werken. Het laagste verzuim doet zich voor bij werknemers met een contract van 36 uur of groter. De relatie tussen contractgrootte en verzuim is zichtbaar in alle zorgsectoren en is de afgelopen jaren min of meer gelijk gebleven. 

Hoger verzuim

Vernet noemt 3 mogelijke redenen voor een hoger verzuimpercentage bij een kleinere contractomvang:

  1. Veel werknemers met kleine contracten draaien korte en gebroken diensten in een steeds efficiënter rooster dat is ingericht op pieken in de zorgvraag. Voor deze medewerkers geldt dus dat letterlijk elke minuut telt. Deze ‘hyperproductiviteit’ heeft mogelijk hoge werkdruk en werkstress en daarmee verzuim tot gevolg.
  2. Vrouwelijke zorgmedewerkers nemen vaak ook het overgrote deel van huishoudelijke taken en mantelzorg op zich. Het dragen van zo’n meervoudige last leidt mogelijk tot een te hoge ervaren werkdruk en uitval. 
  3. Werknemers met kleine contracten moeten vaker rondkomen van een laag inkomen. Eventuele financiële zorgen kunnen bijdragen aan stress en verzuim.

In gesprek

Volgens Vernet weerleggen de data de overtuiging dat grotere contracten gepaard gaan met een hoog verzuim. "Dat is een gemiste kans voor zorginstellingen die kampen met onvervulde vacatures en een hoge inzet van (dure) flexkrachten." Het onderzoeksbureau adviseert organisaties de eigen verzuimdata en contractgroottes onder de loep te nemen en hierover het gesprek met medewerkers aan te gaan.

Lees meer over het onderzoek op de website van Vernet.