Herinnering: doe de ZMT!-scan

Op 8 februari 2021 ontvingen HR-managers en leerhuismanagers een uitnodiging voor de ZMT!-scan. Door mee te doen aan deze tweede meting kunnen instellingen zien hoe zij zich ontwikkelen op het gebied van strategisch personeels- en opleidingsbeleid in relatie tot de ontwikkeling van de zorgvraag. Ook ontstaat zo een beeld van de landelijke ontwikkeling. Uiteraard kunnen ook instellingen deelnemen die nog niet eerder aan de scan meededen. De ingevulde vragenlijsten ontvangen wij graag uiterlijk 19 maart 2021 retour.

Resultaten

Deelnemers aan de ZMT!-scan ontvangen in april een rapportage met daarin de resultaten van de eigen organisatie vergeleken met het landelijk gemiddelde. De resultaten laten zien op welke onderdelen het strategisch personeels- en opleidingsbeleid al is ingebed en waar ruimte is voor ontwikkeling. Daarmee levert de scan informatie op voor eventuele verbetertrajecten in de eigen organisatie.

Meer informatie?

Deze scan is ontwikkeld in het kader van het arbeidsmarktprogramma ZMT!. Met dit programma werkt de NVZ samen met leden en stakeholders aan een toekomstgerichte, goedwerkende arbeidsmarkt met voldoende toegeruste en gemotiveerde medewerkers met de juiste vaardigheden op de juiste plek. Het is het tweede jaar op rij dat de ZMT!-scan wordt uitgezet. De NVZ gebruikt de landelijke resultaten voor het ontwikkelen van activiteiten voor haar leden. Bij vragen kun je contact opnemen met Sabine Scheer, programmamanager ZMT!, via info@zmt-ziekenhuizen.nl