Handige toevoeging aannamebeleid

Bij het werven van nieuwe zorgmedewerkers heb je als zorginstelling te maken met de vergewisplicht. Dat wil zeggen dat gecontroleerd moet worden of de medewerker geschikt is om zorg te verlenen. Dit gebeurt door onderzoek te doen naar het arbeidsverleden en opleidingen van de sollicitant, óók als diegene (tijdelijk) ingehuurd wordt. Heeft de sollicitant de juiste diploma's en een verklaring omtrent het gedrag (VOG)?

Dit zijn zaken die als vast onderdeel in een aannamebeleid thuishoren. Als werkgever ben je immers verantwoordelijk voor medewerkers die ingezet worden, zoals beschreven in de wet (de Wkkgz en de Jeugdwet). Op de website van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) is hier veel informatie over te vinden. Ook staan er verwijzingen naar andere organisaties, zoals DUO over diploma’s en de Dienst Justis over VOG’s.

Diplomaregister Mijn diploma's

Om het voor sollicitanten makkelijk te maken is er het diplomaregister ‘mijndiplomas.nl’. Hier kunnen zij gemakkelijk en snel een uittreksel van hun diploma's downloaden. De diplomagegevens van de meeste, door het ministerie van OCW erkende Nederlandse opleidingen staan erop.  Voor de werkgever kunnen deze uittreksels van diploma’s op een snelle, grondige manier op echtheid worden gecontroleerd.

Om uw HR-aannamebeleid verder te verstevigen kan het dan ook een handige toevoeging zijn om op te nemen dat bij sollicitanten wordt gevraagd naar uittreksels van hun diploma’s via ‘mijndiplomas.nl’.