Goede resultaten op IZA-thema's? Dan ook positieve waardering van huisartsen en patiënten 

Ziekenhuizen en revalidatiecentra werken aan verschillende thema’s om passende zorg mogelijk te maken: van juiste zorg op de juiste plek, focus op waardegedreven zorg, tot het versterken van de arbeidsmarkt. Deze initiatieven staan niet op zichzelf, maar versterken elkaar. Zo blijkt uit een analyse van de scans die de NVZ de afgelopen jaar heeft uitgezet op verschillende NVZ-programma’s. En dat is niet het enige goede nieuws: ook de patiënt en huisarts reageren positief op de ontwikkelingen in de ziekenhuizen. 

Inzet op meerdere thema’s

De NVZ heeft haar leden de afgelopen 4 jaar ondersteund met de programma’s op het gebied van juiste zorg op de juiste plek (JuMP), Waardegedreven zorg (WGZ) en arbeidsmarkt en werkgeverschap (ZMT!). Jaarlijks is per programma met een scan gemeten in hoeverre deze thema’s zijn geïmplementeerd bij de NVZ-leden. Daarnaast laat de NVZ tweejaarlijks onderzoek doen naar het imago van ziekenhuizen en revalidatiecentra onder patiënten, en onder huisartsen.  

Verband tussen NVZ-programma’s en imago-onderzoek

Onderzoeksbureau Newcom heeft een analyse gedaan naar de resultaten van de scans, en deze afgezet tegen de resultaten onder het imago-onderzoek onder patiënten en huisartsen. De resultaten laten duidelijke verbanden zien.
Het inzetten op waardegedreven zorg leidt bijvoorbeeld tot een betere beleving en sterker imago onder patiënten en onder huisartsen. De koplopers bij JuMP (juiste zorg op de juiste plek) zijn systematisch beter in staat om waardegedreven zorg in de praktijk te brengen. Bepalende factoren hierbij zijn: visie, leiderschap en het betrekken van professionals. 

Vijf opvallende resultaten:

  1. Ziekenhuizen met een sterk imago lopen relatief vaak voorop met het bieden van waardegedreven zorg. Waardegedreven zorg lijkt dus effect te hebben op de beleving van patiënten. Er zijn significante verbanden gevonden tussen de scores in de Nationale Ziekenhuis Imago Benchmark onder patiënten en publiek en de bouwstenen uit de scan van Waardegedreven zorg. 

  1. JuMP-koplopers zijn beter in staat Waardegedreven zorg in de praktijk te brengen. Visie, leiderschap en het betrekken van professionals lijken hierin bepalend. JuMP-koplopers meten de tevredenheid op het gebied van Samen beslissen, en maken vaker gebruik van uitkomstinformatie als onderdeel van Samen beslissen. 

  1. De beleving van patiënten en bezoekers komt sterk overeen met de beleving van huisartsen, met name als het gaat om het kwaliteitsbeeld en de reputatie van ziekenhuizen. Over het algemeen geldt: hoe hoger de score onder patiënten, hoe hoger de score onder huisartsen en vice versa. 

  1. Het (sterker) inzetten op (het bieden van) Waardegedreven zorg lijkt effect te hebben op de beleving van huisartsen. Ziekenhuizen die goed scoren op Waardegedreven Zorg worden door huisartsen vaker beleefd als innovatief, kwalitatief hoogwaardig en deskundig. 

  1. Zorginstellingen die een speerpunt maken van innovatief werkgeverschap lijken beter in staat te zijn om de juiste zorg op de juiste plaats te bieden. Instellingen die in de JuMP-scan goed scoren op het thema ‘leiderschap’, zien ook positieve resultaten in de ZMT-scan bij loopbaanontwikkeling van medewerkers. Ook is het verloop van personeel bij de koplopers sterker afgenomen dan bij de ziekenhuizen die lager scoren op leiderschap. 

Monitor digitale zorg 

De NVZ ondersteunt haar leden ook op het vlak van digitale en hybride zorg met het programma Digitale zorg. Hiervoor is een monitor ontwikkeld. De resultaten van de monitor zijn niet meegenomen in deze analyse, door een andere opbouw van data.  

Samen verder werken aan passende zorg 

In het Integraal Zorgakkoord (IZA) zijn afspraken gemaakt over de verdere ontwikkeling van regionale samenwerking, passende zorg en arbeidsmarkt en werkgeverschap. De NVZ blijft haar leden hierbij ondersteunen met 3 programma’s: Zorg in de regio, Arbeidsmarkt en werkgeverschap en Digitale zorg. De NVZ- programma's staan niet op zichzelf, maar werken nauw met elkaar samen zodat ze optimaal bijdragen aan de doelstellingen uit het IZA. Denk bijvoorbeeld aan het versterken van digitale vaardigheden van zorgprofessionals, het eenduidig registreren van data om gepast gebruik en samen beslissen mogelijk te maken. 

Op dit moment loopt een nieuw onderzoek naar het imago van ziekenhuizen en revalidatiecentra onder patiënten. De rapportcijfers die patiënten geven aan de ziekenhuizen worden openbaar gemaakt op de website www.ziekenhuischeck.nl.   

Meer weten? 

Meer weten over de analyse naar de scans? Lees de uitgebreide analyse: Ziekenhuis data: welke verbanden zijn er? (newcom.nl) of bekijk het volledige rapport van Newcom in opdracht van de NVZ.