'Gespreksmethode helpt bij omgaan met mentale druk in coronatijd'

Het toepassen van de zogeheten 3-vragen-methode helpt verpleegkundigen bij het omgaan met emotionele overbelasting tijdens werken in coronatijd. Dit concluderen docent Verpleegkunde en senior onderzoeker Cindy de Bot (Avans Hogeschool) en verpleegkundig onderzoeker Annemarie de Vos (Amphia Ziekenhuis) in hun onderzoek naar de methode.

3 vragen

De 3-vragen-methode is ontwikkeld door verpleegkundig specialist en wetenschappelijk onderzoeker Rose Collard en hoogleraar Verplegingswetenschap Hester Vermeulen (Radboudumc). Het idee is dat leidinggevenden en collega’s elkaar 3 vragen stellen om elkaar op die manier in de gaten te houden, met als doel om emotionele belasting onder zorgpersoneel te verminderen. De 3 vragen zijn:
•    Welke gebeurtenissen van vandaag zijn je bijgebleven?
•    Hoe voel je je (lichamelijk en mentaal)?
•    Heb je genoeg steun?

Ervaringen eerste golf

De Bot en De Vos wilden weten of verpleegkundigen en studenten echt wat aan deze methodiek hebben. Met subsidie vanuit het COVID-19-programma van ZonMW konden de onderzoekers aan de slag met hun onderzoek. Ze stelden 2 focusgroepen samen: 14 studenten verpleegkunde en 11 verpleegkundigen. Zij gingen afgelopen augustus met elkaar in gesprek gaan over hun ervaringen tijdens de eerste coronagolf. Zij moesten aangeven of ze peer-support hebben ervaren en of de 3-vragen-methode zou hebben geholpen. En zo ja, op welke manier en wanneer deze ingezet zou moeten worden. 

Positief

"Verpleegkundigen gaven aan dat ze zeker baat zouden hebben gehad bij de vragen", vertelt De Vos. "Deze zouden dan tijdens de pauze of dagevaluatie gesteld kunnen worden, zowel door leidinggevenden als collega’s." Ook de studenten reageerden positief. "Ze gaven aan dat deze 3 vragen zeker een plek verdienen tijdens de studieloopbaangesprekken of intervisie vanuit school." De verpleegkundigen en studenten verpleegkunde gaven verder aan dat het stellen van deze 3 vragen informeel of wanneer je ziet dat een collega het nodig heeft, altijd een hele goede optie is.

Omgaan met emotionele belasting

Op basis van de gesprekken met de studenten en verpleegkundigen concluderen de onderzoekers dat de 3-vragen-methode kan bijdragen aan het effectief omgaan met de emotionele belasting tijdens en na de COVID-19-uitbraak. Ze hopen dat de methode een standaard onderdeel wordt van de dagelijkse praktijk (tijdens de koffie- of lunchpauze en overdrachtsmomenten) en het onderwijs (tijdens intervisiebijeenkomsten, werkbegeleiding en studieloopbaanbegeleiding).

Lees het hele artikel bij ZonMW.