Ga aan de slag met 7 versnellers voor gezonder werken

Een onderzoekscoalitie bestaande uit PFZW, PGGM, PGGM&CO, Vernet, FWG Progressional People, stichting IZZ en de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving (RVS), heeft onderzoek gedaan naar gezond werken in de zorg tijdens de COVID-19-uitbraak. Als rode draad identificeren zij 7 versnellers voor gezonder werken in de zorg. En daar moet de zorg volgens hen nu ook verder mee aan de slag.

De COVID-19-uitbraak heeft verschillende vraagstukken in de zorg uitvergroot en vloeibaar gemaakt. De onderzoekscoalitie doelt specifiek op het organisatieklimaat, de mentale fitheid van zorgpersoneel, personeelstekorten, de werkdruk, regelruimte en waardering, samenwerking en digitalisering.

Vakmanschap

Een voorbeeld van een verbetering: nu is de kans om de ruimte voor vakmanschap – dat de basis vormt voor goede zorg, gemotiveerde medewerkers en werkplezier – in de eigen organisatie te onderzoeken en waar nodig (verder) te verstevigen. Ga daarvoor met elkaar het gesprek aan over normen, vertrouwen, het maken van fouten, de plek en positie die zorgprofessionals innemen in de organisatie, de wijze van aansturing, en over het functioneren van het team. De onderzoekscoalitie concludeert: ‘Dit vergroot niet alleen het vakmanschap maar verbetert ook het organisatieklimaat.’

Op alle genoemde thema’s vinden versnellingen plaats, stelt de coalitie, en er moeten nu keuzes worden gemaakt voor de toekomst. Hoe houd je de ingezette versnelling vast en waar is nog meer versnelling nodig? De zeven versnellers helpen om gezond en veilig werken in de zorg structureel te verbeteren. ‘Pas ze vooral toe, nu zaken nog vloeibaar zijn.’

Lees over de 7 versnellers in deze factsheet.

Een uitgebreide toelichting staat in dit whitepaper.