Flevoziekenhuis en Philips werken samen aan innovatieve zorg

Het Flevoziekenhuis en Philips hebben een overeenkomst voor 10 jaar gesloten om samen innovatieve zorg te realiseren in de regio Almere. De partijen gaan de zorg continu verbeteren en optimaliseren, zo hebben zij vastgelegd in het Innovatie Partnership. Dit meldt het Flevoziekenhuis.

Tijdens de looptijd van het contract treedt Philips op als voorkeursleverancier van beeldvormende medische systemen, zoals MR-scan, CT-scan, echografie en patiëntmonitoringssystemen. De aanschaf van apparatuur vindt plaats door middel van een meerjarenplan voor medische technologie, om de kosten voor het ziekenhuis te verlagen en inzichtelijker te maken. Het Flevoziekenhuis krijgt vroegtijdig inzicht in nieuwe oplossingen van Philips om zo te zorgen dat de juiste apparatuur op het juiste moment wordt aangeschaft.

Ambitie

Het Flevoziekenhuis heeft de ambitie om nieuwe innovatieve oplossingen van Philips snel te kunnen gebruiken voor de zorg van patiënten en om de werkervaring van medewerkers te verbeteren. De komende tijd starten projecten om patiëntenmonitoring in het ziekenhuis uit te breiden en om transmurale en extramurale zorg beter te faciliteren. Het ziekenhuis en Philips stellen elk een programmamanager aan. Onder leiding van deze programmamanagers gaan ze aan de slag, met als doel (medische) technologie optimaal in te zetten om de zorg te verbeteren en te vernieuwen.

De samenwerking tussen de twee partijen heeft vier doelen. Ten eerste willen het ziekenhuis en het zorgtechbedrijf de strategische doelstelling ‘de juiste zorg op de juiste plek’ realiseren, met behulp van innovaties en een optimale inzet van (medische) technologie. Ten tweede streven zij naar het moderniseren van zorg. Zij willen ten derde de bevlogenheid en betrokkenheid van medewerkers vergroten door het ontzorgen van zorgprofessionals en het moderniseren van werkprocessen. Ten slotte streven zij naar kostenbesparing en het verbeteren van rendement van technologie.

Zorgketen

Anita Arts, voorzitter raad van bestuur van het Flevoziekenhuis: “Er komen veel uitdagingen op ons af. Het Flevoziekenhuis biedt kwalitatief uitstekende zorg in - en wanneer dat kan - buiten het ziekenhuis. We willen onze patiënten beter bij de zorg betrekken, met behulp van technologische oplossingen. We werken nauw samen met alle partners in de zorgketen en in het bijzonder met onze alliantiepartners. Samen moeten we de zorg vernieuwen, maar ook betaalbaar houden. In Philips vinden we een toekomstbestendige partner voor vernieuwende oplossingen voor onze strategische opgaven”.