Financiële tegemoetkoming opleiden nieuw personeel rond corona

Veel (zorg)professionals bieden zich op dit moment aan om in de gezondheidszorg bij te springen en te helpen de gevolgen van de coronacrisis op te vangen. Om het benutten van dit welkome aanbod extra te stimuleren, wordt voor alle werkgevers in zorg en welzijn een bijdrage in de inwerk- en (bij)scholingskosten mogelijk gemaakt. Het ministerie van VWS voegt een extra categorie subsidiabele activiteiten toe aan de subsidie SectorplanPlus.

Inwerktrajecten

Deze mogelijkheid is bedoeld voor scholing van de extra instroom in het kader van het coronavirus (Covid-19). De subsidie wordt verstrekt door middel van vaste vergoedingsbedragen voor de inwerktrajecten van deze extra instroom.

Zie: https://sectorplanplus.nl/News/Article/20200326-vergoeding-inwerkkosten-van-zorgprofessionals-die-helpen-de-corona-crisis-het-hoofd-te-bieden