Extra opleiden FZO-functies

Er zijn tekorten ontstaan aan gespecialiseerde verpleegkundigen en medisch-ondersteunende functies. De ramingen van het Capaciteitsorgaan laten zien dat ziekenhuizen en umc’s de komende jaren substantieel méér gespecialiseerde verpleegkundigen en medisch ondersteuners moeten opleiden om in de behoefte te kunnen voorzien. Om deze opgave het hoofd te bieden hebben NVZ, NFU en V&VN een FZO Taskforce ingesteld die met richtinggevende adviezen komt om meer op te leiden.

Adviezen

De adviezen van de taskforce zijn op 5 september verzonden naar het ministerie van VWS, Capaciteitsorgaan, CZO en Regioplus. Het NVZ-bestuur en het bestuur van de NFU onderschrijven de adviezen van de taskforce en hebben zich gecommitteerd aan de implementatie daarvan in de FZO-regio’s. Bij de regionale ledenraadplegingen van de NVZ in september zal uitgebreid op de adviezen van de FZO Taskforce worden ingegaan en wat dit van de ziekenhuizen vergt.

Documenten

Infographic

Eindrapport

Praat mee over ZMT!

Werk je bij een lidinstelling van de NVZ? Meld je dan aan voor de ZMT!-groep op NVZ Kennisnet en deel kennis en ervaring met collega's. Je vindt er onder andere goede voorbeelden van slimmer werken of samenwerken in netwerken.