ETZ biedt maatwerk en ondersteuning voor jonge starter in de zorg

Meer begeleiding en ondersteuning, voldoende ontwikkelkansen en betere verbinding tussen leidinggevenden en de werkvloer. Het zijn enkele aanbevelingen uit een onderzoek dat het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) liet uitvoeren naar behoud van jonge zorgprofessionals. Het ziekenhuis is aan de slag gegaan om meer aan de wensen van generatie Z tegemoet te komen.

In diepe gegooid

Het onderzoek richtte zich op jonge zorgprofessionals die het ziekenhuis na een korte periode verlieten. Uit de interviews kwam onder meer naar voren dat zij moeite hadden met de overgang van opleiding naar dienstverband: “Wanneer studenten na hun opleiding aan de slag gaan in het ETZ vallen zij niet meer onder het leerhuis, maar onder de verschillende afdelingen. Ze voelen zich in het diepe gegooid.” Het ETZ heeft weliswaar een buddytraject, waarbij een nieuwe medewerker aan een buddy wordt gekoppeld die helpt met landen binnen de organisatie. Maar dat gebeurt nog niet consequent, zien de onderzoekers.

Zachte landing

Sacha van DijkOok Sacha van Dijk, strategisch adviseur leerhuis in het ETZ, merkt dat er niet altijd sprake is van een zachte landing voor startende professionals. “Het is een grote organisatie waarin je je zonder de juiste begeleiding verloren kunt voelen. Het verschilt wel sterk per afdeling. Dat gaan we nu meer gelijktrekken.” Goede begeleiding op alle afdelingen kan hier volgens de onderzoekers soelaas bieden. Daar zet het ziekenhuis dan ook op in, met ondersteuning op maat. “We willen nieuwe medewerkers aan gelijkgestemden koppelen. Bijvoorbeeld iemand die ook vanuit de vvt-sector de overstap maakte naar het ziekenhuis.”

Menukaart voor zorgprofessionals

Het ETZ kiest ook voor maatwerk als het gaat om loopbaanmogelijkheden in het ziekenhuis, vervolgt Van Dijk. “We ontwikkelen een menukaart met keuzemogelijkheden. Het draait om de vraag: wat heb jij nodig om fijn in de zorg te kunnen werken? Wil je je bijvoorbeeld in een bepaalde richting ontwikkelen, je baan anders vormgeven of meer stabiliteit? En daar bieden we dan de juiste ondersteuning bij, vanuit de eigen afdeling, maar ook vanuit HR en het leerhuis.”

Verbindende rol teamleider

Een belangrijke rol is weggelegd voor de teamleiders, volgens de onderzoekers. “Bijvoorbeeld door intervisiemomenten te organiseren en aandacht te geven aan feedback in het team.” Ook is de teamleider aan zet als het gaat om dichten van de kloof tussen leidinggevenden en de werkvloer en tussen de oude en jonge garde op de werkvloer. Daar moet wel tijd en ruimte voor zijn. “De focus van een teamleider ligt nu echter met name bij het roosteren en ‘gaten’ in het rooster opvullen. Door dit te beleggen buiten de teamleider kan de teamleider zelf meer aandacht besteden aan het team zelf.” 

Leiderschapsprogramma

Het ETZ biedt een leiderschapsprogramma aan voor leidinggevenden, waarin omgaan met jonge zorgprofessionals een prominente plek krijgt. Van Dijk: “Onderwerpen als onboarding en loopbaanpaden komen voorbij. Het is ontzettend belangrijk om de leidinggevende mee te nemen. Zodat die leert wat jonge zorgprofessionals nodig hebben en wat ze belangrijk vinden om hun werk met plezier vol te houden.”


Stroomversneller behoud jonge zorgprofessionals

Aan de slag met behoud van jonge zorgprofessionals? De NVZ ontwikkelde een stroomversneller: een praktische handreiking om invulling te geven aan het thema. 

Download de stroomversneller!