Eerste stroomversnellers online

De eerste stroomversnellers van het NVZ-programma Ziekenhuisprofessionals maken de toekomst! (ZMT!) zijn af. Dit zijn praktische handreikingen om instellingen te helpen in de transitie naar een toekomstgerichte, goedwerkende arbeidsmarkt. De officiële lancering van de stroomversnellers vindt plaats tijdens de regiobijeenkomsten van ZMT! in november.

Geleerde lessen

De stroomversnellers gaan over taakherschikking en strategische personeelsontwikkeling. De handreikingen zijn ontwikkeld op basis van geleerde lessen van ziekenhuizen en categorale instellingen. Leden kunnen de stroomversnellers gebruiken bij het opzetten of verder uitbouwen van projecten in het ziekenhuis, of bij het versterken van regionale initiatieven. Ook is samen met het JuMP-programma een stroomversneller over verpleegkundig leiderschap ontwikkeld. Dit najaar volgen nog 4 stroomversnellers.

Regiobijeenkomsten

De NVZ organiseert in november 3 regiobijeenkomsten speciaal voor leden van de NVZ die geïnteresseerd zijn in de arbeidsmarkt en arbeidsbesparende innovaties. Naast de lancering van de stroomversnellers, delen we de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van arbeidsbesparende innovaties. Ook krijgen bezoekers tijdens de bijeenkomst een doorkijkje naar de zorgberoepen van morgen. De bijeenkomsten zijn op 5 november in het Franciscus Gasthuis in Rotterdam, op 11 november in het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis in Nijmegen en op 21 november in het Deventer Ziekenhuis in Deventer

ZMT!

In het programma Ziekenhuisprofessionals maken de toekomst! werkt de NVZ met haar leden aan het toekomstbestendig maken van de arbeidsmarkt voor de ziekenhuisbranche. ZMT! zet in op 2 programmalijnen:

  • ‘slimmer werken’ door middel van de inzet van arbeidsbesparende innovaties, en;
  • ‘regionale samenwerking’ op het terrein van strategisch HR-beleid.