Een goed gesprek over duurzame inzetbaarheid

Wil je meer tools krijgen om een constructieve en gelijkwaardige dialoog te voeren over duurzame inzetbaarheid binnen jouw team?
Dan is de pilot ‘Het goede gesprek’ van de Stichting Arbeidsmarkt Zorg (StAZ) iets voor jou.

De Stichting Arbeidsmarkt Zorg (StAZ) is het samenwerkingsverband van sociale partners in de branche ziekenhuizen. Ze wil ervoor zorgen, in samenwerking met NVZ en de vakbonden, dat iedereen in de branche ziekenhuizen gezond en vitaal kan blijven werken.

Hoe werkt het?

De adviseurs van de StAZ voeren gesprekken met (HR-)medewerkers en de medezeggenschap, en met medewerkers en leidinggevenden.
Zo wordt duidelijk wat er nodig is voor een constructieve dialoog tussen medewerker en leidinggevende over duurzame inzetbaarheid. Zijn er al hulpmiddelen, beleidsinterventies en methoden hiervoor binnen de algemene ziekenhuizen, zoals dialoogtrainingen?

Rapport

Ook brengen ze de behoeften in kaart. Is het bijvoorbeeld mogelijk en wenselijk om voor de dialoog over duurzame inzetbaarheid aan te sluiten bij de bestaande jaargesprekscyclus?
De bevindingen uit de gesprekssessies worden verzameld in een beknopt rapport, waar ook een praktische visie op de dialoog over duurzame inzetbaarheid in komt.

Meedoen?

Meer weten of aanmelden? Dat kan via de StAZ.

Aan deelname zijn voor jouw organisatie geen kosten verbonden. De tijdsinvestering voor jou als HR-adviseur bedraagt 6-8 uur.