Door Corona verandert de zorg razendsnel

Als gevolg van de uitbraak van COVID-19 in Nederland nemen bepaalde ontwikkelingen een hoge vlucht, constateert onderzoeks- en adviesbureau FWG in een essay. Zo zijn er in sneltreinvaart mensen opgeleid om de toestroom aan extra handen in goede banen te leiden. Ander voorbeeld: medewerkers in de zorg omarmen technologie volop, beeldbellen met patiënten is ineens heel normaal aan het worden.

De zorg lijkt een snelkookpan, waarin bestaande ontwikkelingen onder grote druk en hitte versnellen, schrijft FWG in het essay. De arbeidsmarkt is hier een goed voorbeeld van. De coronacrisis maakt het personeelstekort in de zorg nóg nijpender. In recordtempo zijn in het hele land initiatieven ontstaan van mensen die tijdens de coronacrisis hun handen uit de mouwen willen steken in de zorg. Zo is extrahandenvoordezorg.nl gelanceerd, dat in relatief korte tijd duizenden extra zorgprofessionals heeft gemobiliseerd.

Tropenartsen helpen in ziekenhuizen

Verder signaleert het onderzoeks- en adviesbureau dat er een grote verscheidenheid aan artsen wordt ingezet om de personeelstekorten het hoofd te bieden. Coassistenten voeren triagewerkzaamheden uit in het St. Jansdal ziekenhuis, huisartsen worden ingezet op de spoedeisende hulp of in speciale coronatenten en AIGT-artsen (de vroegere ‘tropenartsen’)  helpen bij de toestroom van coronapatiënten in ziekenhuizen in Noord-Brabant.

Bijscholen van extra handen in de zorg

Ook zijn er maatregelen genomen voor het (bij)scholen van de extra handen in de zorg. Op extrahandenvoordezorg.nl worden e-learnings en andere digitale hulpmiddelen gratis beschikbaar gesteld. Het ROC ter AA in Helmond biedt spoedcursussen aan voor mensen die al in de zorg werkzaam zijn, maar nog niet als verzorgende of verpleegkundige. Het Catharina Ziekenhuis schoolt anesthesieverpleegkundigen die op de operatiekamers werken snel bij, zodat ze op de intensive care coronapatiënten kunnen bijstaan.

Optimale inzetbaarheid

Met het oog op een optimale inzetbaarheid, verdwijnen de scheidslijnen tussen organisaties, afdelingen, functies en taken. Mensen worden daar ingezet waar ze nodig zijn. Een sprekend voorbeeld daarvan is volgens FWG dat fysiotherapeuten en zelfs brandweermannen helpen om patiënten te draaien op de intensive care. ‘De coronacrisis maakt duidelijk dat het mogelijk is om binnen ‘no time’ een groot aantal professionals en burgers te mobiliseren om zorg te verlenen, in de breedste zin van het woord.’

Opschaling van zorgtechnologie

Jarenlang bleef grootschalige opschaling van zorgtechnologie uit, ondanks de hoge verwachtingen ervan. Door de coronacrisis maken technologisering en digitalisering een versnelling door. In alle branches in de zorg zijn reguliere afspraken zo veel mogelijk omgezet naar beeldbelafspraken. Bij het Isala ziekenhuis in Zwolle kunnen door Corona nu 400 extra COPD-patiënten gebruik maken van begeleiding op afstand, met behulp van een speciale app. 

Razendsnel een algoritme ontwikkeld

Naast beeldbellen nemen andere vormen van technologie eveneens een vlucht. FWG wijst bijvoorbeeld op het feit dat onderzoekers razendsnel een algoritme hebben ontwikkeld om longfoto’s te beoordelen op het coronavirus. Het Maastricht UMC+ zet ook een algoritme in,  maar dan om te beoordelen of een IC-opname gewenst is. ‘De verwachting is dat er nog veel meer nieuwe vormen van technologie ontwikkeld en toegepast zullen worden’, stelt FWG.

Desinfectierobot

Het onderzoeks- en adviesbureau voorspelt dat robots in de zorg aantrekkelijker zullen worden, omdat het coronavirus niet zal verdwijnen. Zorgrobots zijn handig om contact tussen zorgverlener en patiënt of cliënt te verminderen, maar ook om het werk van zorgmedewerkers te verlichten. Deense onderzoekers hebben een desinfectierobot ontwikkeld die zelfstandig beweegt door gangen en kamers. In Nederland ziet zorgrobot Pepper in het Máxima Medisch Centrum erop toe dat artsen, patiënten en bezoekers anderhalve meter afstand in acht nemen.