Doe de ZMT!-scan en peil waar jouw organisatie staat

Benieuwd hoe jouw organisatie ervoor staat op het gebied van strategisch HR- en opleidingsbeleid? De ZMT!-scan brengt het in kaart. Alle NVZ-lidinstellingen ontvangen op 8 februari een uitnodiging om mee te doen aan de scan. 

Voor wie?

HR-managers van de lidinstellingen ontvangen een e-mail met de inloggegevens voor de scan. Halverwege de vragenlijst kunnen zij de lijst doorsturen naar de leerhuismanager in hun organisatie. Het advies is om de vragenlijst met elkaar te bespreken, samen in te vullen en uiterlijk 1 maart retour te sturen.

Resultaten scan

Deelnemers aan de ZMT!-scan ontvangen in april 2022 een rapportage met daarin de resultaten van de eigen organisatie vergeleken met het landelijk gemiddelde. De resultaten laten zien op welke onderdelen het strategisch HR- en opleidingsbeleid al is ingebed en waar ruimte is voor ontwikkeling. Daarmee levert de scan informatie op voor eventuele verbetertrajecten in de eigen organisatie. 

Goed gekwalificeerd personeel

Sinds 2020 kunnen alle leden van de NVZ jaarlijks meedoen aan de ZMT!-scan. De scan leverde vorig jaar interessante resultaten op. Zoals dat de wijze van opleiden en de inhoud van opleidingen steeds beter aansluiten op de vraag naar goed gekwalificeerd personeel, nu en in de toekomst. Een aandachtspunt voor de ziekenhuizen is de monitoring en evaluatie van het HR- en opleidingsbeleid. 

Impact coronacrisis

De impact van de coronacrisis op het personeels- en opleidingsbeleid is groot. Toch hopen we dat elke lidinstelling meedoet aan de scan. Inzichten uit de scan dragen bij aan het samen realiseren van een goedwerkende arbeidsmarkt voor de branche ziekenhuizen.

Arbeidsmarktprogramma ZMT!

De scan strategisch personeels- en opleidingsbeleid is ontwikkeld in het kader van het arbeidsmarktprogramma ZMT!. Met dit programma werkt de NVZ samen met leden en stakeholders aan een toekomstgerichte, goedwerkende arbeidsmarkt met voldoende toegeruste en gemotiveerde medewerkers met de juiste vaardigheden op de juiste plek. De NVZ gebruikt de landelijke resultaten van de scan voor het ontwikkelen van activiteiten voor haar leden.

Lees meer over de ZMT!-scan.

Nieuwsbrief ZMT!

Schrijf je in voor de ZMT!-nieuwsbrief, en ontvang het ZMT!-nieuws wekelijks in je mailbox.

Schrijf je in