Doe de ZMT!-scan

Benieuwd hoe jouw organisatie ervoor staat op het gebied van strategisch personeels- en opleidingsbeleid? De ZMT!-scan brengt het in kaart. In februari ontvangen alle HR-managers en leerhuismanagers van de NVZ-lidinstellingen een uitnodiging om mee te doen aan de scan.

Instellingen die vorig jaar al meededen aan de ZMT!-scan kunnen zien hoe zij zich hebben ontwikkeld op het gebied van strategisch personeels- en opleidingsbeleid in relatie tot de ontwikkeling van de zorgvraag. Ook ontstaat zo een beeld van de landelijke ontwikkeling. Uiteraard kunnen ook instellingen deelnemen die nog niet eerder aan de scan meededen. De ingevulde vragenlijsten ontvangen wij graag uiterlijk 12 maart 2021 retour.

Resultaten

Deelnemers aan de scan ontvangen in april een rapportage met daarin de resultaten van de eigen organisatie vergeleken met het landelijk gemiddelde. De resultaten laten zien op welke onderdelen het strategisch personeels- en opleidingsbeleid al is ingebed en waar ruimte is voor ontwikkeling. Daarmee levert de scan informatie op voor eventuele verbetertrajecten in de eigen organisatie. De NVZ gebruikt de landelijke resultaten voor het ontwikkelen van activiteiten ter ondersteuning van haar leden.

Impact coronacrisis

De impact van de coronacrisis op het personeels- en opleidingsbeleid is groot. Toch is het van belang om inzicht te krijgen in hoe dit beleid zich ontwikkelt. Inzichten uit de scan dragen bij aan het samen realiseren van een goedwerkende arbeidsmarkt voor de branche ziekenhuizen.

Tweede scan

Vorig jaar is de scan voor het eerst aangeboden aan alle leden van de NVZ. Dat leverde interessante resultaten op. Bijvoorbeeld dat ziekenhuizen al ver zijn op het gebied van strategisch opleiden, maar dat het thema strategische personeelsontwikkeling in veel instellingen lager op de agenda staat. De NVZ gebruikte de resultaten om samen met de leden handreikingen te ontwikkelen en activiteiten te organiseren over dit thema, zoals een afgelopen najaar dit webinar.

Zorgprofessionals maken de toekomst!

De scan strategisch HR-beleid is ontwikkeld in het kader van het arbeidsmarktprogramma Zorgprofessionals maken de toekomst! (ZMT!). Met dit programma werkt de NVZ samen met leden en stakeholders aan een toekomstgerichte, goedwerkende arbeidsmarkt met voldoende toegeruste en gemotiveerde medewerkers met de juiste vaardigheden op de juiste plek. 

Aan de slag met strategische personeelsontwikkeling

Wil je meer weten over het toekomstbestendig maken van je personeelsbestand? Ben je op zoek naar een stroomversneller die je op weg helpt? Kijk op de pagina strategische personeelsontwikkeling.