De rol van mantelzorg in de werk-privébalans

Een verstoorde werk-privébalans kan een bron van werkdruk zijn voor medewerkers van ziekenhuizen en revalidatiecentra. Dat blijkt uit een sectoranalyse en eerder onderzoek. Mantelzorg kan voor die verstoorde werk-privébalans zorgen. Wat zijn mogelijke oplossingen?

StAZ

De StAZ (Stichting Arbeidsmarkt Zorg) biedt aan ziekenhuizen en revalidatiecentra ondersteuning op het thema werk-privébalans. De StAZ is het samenwerkingsverband van sociale partners in de branche ziekenhuizen. Ze wil ervoor zorgen, in samenwerking met NVZ en de vakbonden, dat iedereen in de branche ziekenhuizen gezond en vitaal kan blijven werken.

InDialoog

In het project Teamdialoog Werk-privébalans gaan teams het gesprek aan over de rol die mantelzorg kan spelen in de werk-privébalans. Het project wordt uitgevoerd in tien ziekenhuizen of revalidatiecentra. Per organisatie drie teams van maximaal 15 mensen onder begeleiding een teamdialoog voeren gebaseerd op de wetenschappelijk bewezen methode InDialoog van IZZ. Medewerkers bespreken samen knelpunten en passende maatregelen. Dit levert teams het volgende op:

  • Meer inzicht in de problematiek rondom werk-privébalans

  • Het onderlinge begrip in het team neemt toe
  • De eigen regie van medewerkers wordt versterkt
  • Gerichte oplossingen op maar voor teamleden met mantelzorgtaken

Bij andere organisaties is de opbrengst van de teamdialoog veelbelovend: medewerkers voelen zich gezonder, er is een lager verzuim én de kwaliteit van zorg neemt toe!

Aanmelden of meer informatie

Wil jouw organisatie meedoen? Of heb je nog vragen? Neem contact op met projectleider Floris de Jong via f.dejong@caop.nl. Deelname is voor jouw organisatie kosteloos.