De kracht van regionale samenwerking

Vanuit het programma Kwaliteit Als Medicijn (KAM) hebben Rivas Zorggroep, Huisarts en Zorg en zorgverzekeraar VGZ grote stappen gezet op het gebied van de juiste zorg op de juiste plek. Het programma biedt een antwoord op de vraag hoe de kwaliteit en betaalbaarheid van zorg nu én in de toekomst in balans te houden. De insteek is het voorkomen van onnodige zorg én het realiseren van goede zorg dichtbij: thuis waar het kan en alleen in het ziekenhuis als dit echt nodig is. Na 5 succesvolle jaren gaat KAM verder als leertuin onder de naam Kracht van het Netwerk. 

Kwaliteit als medicijn

Met het KAM-project zette Gorinchem zich op de kaart als voorbeeldregio in vooruitstrevende zorgconcepten. Het Centraal Planbureau (CPB), IQ healthcare en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vergeleken de regio Gorinchem in 2020 met andere regio’s. De conclusie was dat de werkwijze in deze regio daadwerkelijk leidt tot doelmatigere inzet van zorg zonder aan kwaliteit in te boeten.

Huisarts als poortwachter

Programmaleider Doortje Boshuizen vertelt: “De regio kenmerkt zich door goede samenwerking in de keten. Er zijn korte lijnen tussen de huisartsen en de medisch specialisten. De huisarts fungeert als poortwachter. De huisarts staat dicht bij de patiënt en kan hierdoor snel en gemakkelijk de vraag van de patiënt triëren en onnodige zorg voorkomen.” De vakgroep Cardiologie van het Beatrixziekenhuis heeft met de ‘poli review’ – waarbij specialisten en huisartsen samen bekijken welke patiënten naar de huisarts kunnen – een grote groep chronische hartpatiënten naar de huisartsen verplaatst. Huisarts Vincent Coenen: “Ik zie minder patiënten per dag en mijn consulten zijn langer. Ik ben veel meer zorg gaan doen die voorheen in het ziekenhuis plaatsvond, wat mijn vak interessanter heeft gemaakt."

Kracht van het Netwerk

Inmiddels is KAM verbreed naar Kracht van het Netwerk, waarbij de focus niet alleen ligt op samenwerking tussen ziekenhuis en huisartsen, maar ook op samenwerking met de langdurige zorg, het sociaal domein en in de nabije toekomst mogelijk ook de ggz. Binnen Kracht van het Netwerk zijn een aantal nieuwe zorgconcepten ontwikkeld. Zo zetten wijkverpleegkundigen hun verpleegkundige vaardigheden in op de huisartsenpost en de spoedeisende hulp. Daarnaast beschikt Rivas over een Geriatrisch Onderzoek en Advies Centrum (GOAC). Het GOAC-team bestaat uit specialisten ouderengeneeskunde en geriatrieverpleegkundigen. Zij werken zowel in de thuissituatie, als in verzorgings- en verpleeghuizen en het ziekenhuis. Het GOAC streeft ernaar om de geriatrische cliënt zo lang mogelijk zelfstandig thuis te laten wonen.

Centraal loket

Daarnaast hebben huisartsen en zorgaanbieders sinds 3 jaar 24/7 inzicht in de beschikbare capaciteit van eerstelijnsverblijf-bedden (ELV) in de regio. Hierdoor is de doorstroom enorm verbeterd. Momenteel werken alle aangesloten partijen samen aan de inrichting van een centraal telefonisch loket voor de hele regio.

Meer informatie over Kracht van het Netwerk? Neem contact op met Doortje Boshuizen, d.boshuizen@rivas.nl.

Slimmer werken, samen werken

Deze casus én 11 andere inspirerende voorbeelden verschenen onlangs in de publicatie 'Slimmer werken, samen werken. Vernieuwend werken in tijden van crisis en krapte'. Het is een uitgave van NVZ-arbeidsmarktprogramma Zorgprofessionals maken de toekomst (ZMT!) en Stichting FWG. Download de publicatie of vraag een gratis exemplaar aan via info@zmt-ziekenhuizen.nl.

Benieuwd hoe het verder gaat met de voorbeelden uit de publicatie? In een vlogserie houden we een aantal betrokkenen voor een langere periode in het vizier. Bekijk de eerste aflevering. En de tweede aflevering.

Nieuwsbrief ZMT!

Schrijf je in voor de ZMT!-nieuwsbrief, en ontvang het ZMT!-nieuws wekelijks in je mailbox.

Schrijf je in