CWZ onderzoekt meerwaarde robot Pepper op poli geriatrie

De afdeling Geriatrie van het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ) doet wetenschappelijk onderzoek naar de meerwaarde van robot Pepper tijdens het spreekuur. De eerste indrukken zijn positief. "Patiënten vinden het prettig als de robot hen vragen stelt en het gaat nog vlot ook."

Geriatrie zet Pepper in tijdens het spreekuur van de verpleegkundig specialist. Het onderzoek moet aantonen of de robot de zorgprofessionals effectief helpt door zelfstandig een vragenlijst bij een patiënt af te nemen. De patiënt kan zelf of samen met een mantelzorger antwoord geven. Zodra de vragenlijst is afgerond, bekijkt de verpleegkundig specialist de antwoorden en gaat zij in gesprek voor een uitgebreide analyse. 

Positief

Patiënten reageren positief op Pepper. Verpleegkundig specialist Marieke Peters: "Pepper is heel geduldig. Wanneer een patiënt nerveus is, verdwijnt die spanning al snel doordat Pepper zo uitnodigend is. Mensen hebben al snel door hoe het werkt." Het doornemen van de vragen verloopt bovendien heel efficiënt, merken ze. Joyce Albers, ook verpleegkundig specialist: "Als iemand geen goed antwoord geeft of er omheen draait, blijft hij onverstoorbaar herhalen tot de vraag beantwoord is. Bij de vraag ‘Hoe heeft u geslapen’ is er keuze tussen ‘goed’ ‘matig’ of ‘slecht’. Als wij dat vragen, krijgen we vaak een uitgebreid antwoord, maar bij Pepper geven mensen kort antwoord. Het is dus snel en objectief!"

Polikliniek

Het ziekenhuis voert het onderzoek uit in samenwerking met het Radboudumc. Aan het onderzoek doen 90 patiënten mee. De helft van hen wordt bevraagd door de verpleegkundig specialist, bij de andere helft wordt de verpleegkundig specialist geassisteerd door Pepper. De onderzoekers richten zich in eerste instantie op de polikliniek. Als de uitkomsten positief zijn, gaan ze de inzet van Pepper in een heel zorgtraject (polikliniek én kliniek) onderzoeken. 

Tekort aan zorgprofessionals

De aanleiding voor de inzet van Pepper is het groeiende tekort aan voldoende opgeleide zorgprofessionals. Tegelijkertijd groeit het aantal mensen dat zorg nodig heeft snel, onder meer door de vergrijzende bevolking. Er zijn daardoor volgens CWZ dringend nieuwe middelen nodig om de beschikbare zorgverleners te ondersteunen.

-------------------------------------------------------------------

Expertgroep 'Pepper in de zorg'

Is jouw organisatie lid van de NVZ, in het bezit van Pepper en wil je samen verkennen hoe robotisering de zorg kan versterken? Meld je dan aan om op 17 maart 2020 deel te nemen aan de expertgroep ‘Pepper in de zorg’!