Covid-19 opscholing voor zorgprofessionals via Ask Erasmus MC

Erasmus MC heeft Ask Erasmus MC gelanceerd, een portaal waarmee zorgprofessionals zich kunnen bijscholen en laten informeren. Deze werkplek-leer-oplossing is beschikbaar voor alle zorgprofessionals die bij willen of moeten springen tijdens de coronacrisis. 
 
Ook zorgverleners die niet in het Erasmus MC werken kunnen het portaal gebruiken. Zij kunnen een account aanvragen via ask@erasmusmc.nl.

Opscholing

Het portaal is ingericht voor opscholing van (acute) zorgverleners in verband met de coronacrisis. Er staat informatie op die nodig is voor het werken op de verschillende afdelingen, waaronder de IC. De inhoud op de website is relevant voor alle NFU/NVZ/ROAZ aangesloten organisaties die actief zijn in de zorg om Covid19-patiënten op te vangen. De kennis is gratis ontsloten voor iedereen die er belang bij heeft.

Doelgroepen

Het portaal is nog in ontwikkeling en wordt ingericht voor meerdere doelgroepen. Er is begonnen met anesthesiemedewerkers. De volgende groepen zijn:
• verpleegkundigen niet-acute afdelingen
• herintreders IC Volwassenen
• verpleegkundigen van de IC Kinderen naar de IC Volwassenen
• herintredende verpleegkundigen
• arts voor IC
• arts voor SEH
• arts voor Covid19 Kliniek