Cijfers arbeidsmarkt ziekenhuizen gepubliceerd

68% Van de openstaande vacatures in ziekenhuizen en andere instellingen voor medisch-specialistische zorg was moeilijk vervulbaar in de tweede helft van 2019. Een half jaar daarvoor was dit nog iets minder dan 59%. 56% van de werknemers had te maken met langdurige onderbezetting op de werkvloer. Het zijn enkele uitkomsten van het Arbeidsmarktonderzoek Zorg en Welzijn (AZW).

De gegevens die het Arbeidsmarktonderzoek Zorg en Welzijn (AZW) bekendmaakt, zijn afkomstig van de werknemers- en werkgeverspanels in de zorg die het Centraal Bureau voor de Statistiek twee keer per jaar bevraagt over arbeidsmarktthema’s. Deze metingen samen geven volgens AZW jaarlijks een goed beeld hoe werkgevers en werknemers de arbeidsmarkt in zorg en welzijn ervaren.

Factsheet branche ziekenhuizen

Alle data staan op AZW Statline. Op basis van deze data is een factsheet voor de branche ziekenhuizen gemaakt. In de infographics staan de uitkomsten van de metingen rondom drie thema’s: kenmerken van de werkkring, scholing en vaardigheden en gezond en veilig werken.