Stroomversneller: Capaciteitsmanagement

overzicht

Integraal capaciteitsmanagement is het vanuit breed perspectief optimaliseren van capaciteit in het ziekenhuis. Het heeft als doel vraag en aanbod naadloos op elkaar te laten aansluiten, door de vraag naar zorg te voorspellen en variabiliteit aan de aanbodzijde te verminderen.

Het continu afstemmen van capaciteit op strategisch, tactisch en operationeel niveau levert grote voordelen op in termen van kwaliteit, stuurbaarheid en efficiency. Het zorgt voor een betere planning en bezetting, en daarmee tevredenheid van professionals. Het draagt bij aan minder hollen of stilstaan. Het succesvol implementeren van integraal capaciteitsmanagement vraagt om meer dan tools en slimme softwaresystemen. Het vraagt om een veranderkundige aanpak gericht op menselijk gedrag met behulp van datagedreven procesoptimalisatie. In deze stroomversneller staan de elementen die daarvoor nodig zijn.