Brabantse ziekenhuizen zetten SEH-verpleegkundigen flexibel in

Het tekort aan SEH-verpleegkundigen op de afdelingen Spoedeisende Hulp kan voor een deel worden opgevangen door ze flexibel in meerdere ziekenhuizen in te zetten. Een eerste proef bij enkele ziekenhuizen in Noord-Brabant is succesvol afgerond en krijgt een vervolg. Het uitwisselen van de verpleegkundigen zorgt er bovendien voor dat kennis en ervaringen worden gedeeld. 

Het creëren van een flexibele schil geeft SEH-verpleegkundigen de kans om in verschillende ziekenhuizen te werken (binnen en naast hun arbeidscontract). Dat biedt meer uitdaging, ruimte voor ontwikkeling en levert daarmee een bijdrage aan behoud van de SEH-verpleegkundigen. 

Regionale uitwisseling kent veel voordelen

Tijdens de eerste proef hebben 5 SEH-verpleegkundigen meegewerkt op een afdeling Spoedeisende Hulp van een ander ziekenhuis. Tijdens de evaluatiebijeenkomst werd duidelijk dat deze SEH-verpleegkundigen veel voordelen zien in het regionaal uitwisselen. Zo vinden de meesten het leuk om nieuwe mensen te leren kennen, geïnspireerd te worden door andere werkwijzen en deze leerervaringen mee terug te nemen naar het eigen ziekenhuis. De SEH-verpleegkundigen zien vooral uitdagingen in het eigen maken van andere werkprocessen, het zoeken naar de juiste materialen en het werken in een ander patiëntendossier. Vakinhoudelijk geven verpleegkundigen aan de werkzaamheden probleemloos te kunnen verrichten.
7 andere SEH-verpleegkundigen draaien vanaf mei mee bij een ander ziekenhuis en zijn daarna beschikbaar voor het invullen van openstaande diensten.

Vraag en aanbod komen samen in applicatie

De proef is een initiatief van FZO Noord-Brabant. De ambitie is om uiteindelijk te gaan werken met een applicatie waarbij vraag en aanbod samenkomen en waarmee verpleegkundigen zelf kunnen aangeven dat ze een bepaalde dienst in een ander ziekenhuis over kunnen nemen.
Aan het project flexibele schil nemen 6 Brabantse ziekenhuizen deel:

  • Amphia (Breda)
  • Anna (Geldrop)
  • Bravis (Bergen op Zoom)
  • Catharina (Eindhoven)
  • ETZ (Tilburg)
  • JBZ (Den Bosch).

"Boost om te merken wat ik kan"

Maartje Rekkers is SEH-verpleegkundige in het JBZ. Zij ging 6 weken aan de slag in het ETZ.
“Ik kijk met een warm gevoel terug op mijn tijd in het ETZ; de weken vlogen voorbij! Ik voelde me heel erg ontvangen en gewaardeerd door mijn tijdelijke collega’s. Voor mij was een belangrijke reden om mee te doen met de flexibele schil om te zien waar ik in mijn ontwikkeling sta. Het gaf me een boost om te merken wat ik allemaal al kan en hoe open collega’s stonden om te horen hoe ik dingen aanpak. Uiteindelijk doen we ons werk allemaal met hetzelfde doel; de beste zorg voor de patiënt.”

"Er zijn meer wegen die naar Rome leiden"

Demi Roels is SEH-verpleegkundige in het ETZ. Zij werkte 6 weken op de SEH van Amphia.
“Ik wilde weten of ik op mijn klinische ervaring kan vertrouwen. Dat zie je pas als je jezelf uitdaagt en losgelaten wordt in een nieuwe omgeving. Dat is gelukt; ik heb zelfs studenten gecoacht gedurende mijn uitwisseling. Ik zou andere SEH-verpleegkundigen zeker aanraden om deel te nemen aan het project. Het verbreedt je horizon en je gaat zien dat er meer wegen zijn die naar Rome leiden. Een voorbeeld: in Amphia werkt de SEH met een pijnprotocol waardoor efficiënter gewerkt kan worden. Zulke ervaringen neem je vervolgens weer mee naar je eigen ziekenhuis.”

"Niet gewend om met SEH-artsen te werken"

Bas Franken is SEH-verpleegkundige in Amphia. Hij ging 6 weken op uitwisseling naar Bravis.
“Ik vond het leerzaam om in een ander ziekenhuis te werken. Een belangrijke reden voor mij om voor Bravis te kiezen, is om te ervaren hoe het hoe het is om met SEH-artsen te werken. Die hebben wij niet in Amphia. Wij kijken als SEH-verpleegkundigen zelf naar wat de patiënt heeft en welk specialisme nodig is. Daar benaderen we dan een arts-assistent of medisch specialist voor. In Bravis onderzoekt de SEH-arts de patiënt en verleent de eerste zorg. In Amphia is de SEH groter, maar verloopt de doorstroming langzamer. In Bravis is het wat kleiner, maar moet je sneller patiënten op laten nemen of ontslaan. Ik zag manieren waarop werken efficiënter kan, zowel in Amphia als in Bravis. Het geeft me een boost om dit te delen zodat we samen de patiëntenzorg verbeteren.”