Bezoek op 20 september jaarcongres HRM in de zorg

Het belang van mensgericht organiseren in de zorg is groter dan ooit. Hoe kan HR hier richting aan geven en wat vraagt dat op bestuursniveau? Je hoort het tijdens het congres HRM in de Zorg 'Mensgericht organiseren: focus op de balans van HR in de zorg' op dinsdag 20 september in Congrescentrum 1931 in Den Bosch.

Waarom mensgericht organiseren?

Een toenemende zorgvraag en een krappe arbeidsmarkt zet de sector op scherp. De ervaren werkdruk is gigantisch en de verwachting is dat deze nog verder toeneemt. De mentale vermoeidheid van zorgprofessionals is hoog in een tijd waar we te maken hebben met toenemend verzuim en uitstroom, voortschrijdende vergrijzing en de daarmee samenhangende complexiteit van de zorgvraag. Ga back to basic en daarmee terug naar de kern van je organisatie: Putting People First.

Ga tijdens het congres in dialoog over:

  • Strategische personeelsplanning – en beleid
  • Digitalisering en de veranderende rol van HR-analytics
  • Duurzaam HR-beleid en talentmanagement
  • Verbindend leiderschap en zelforganisatie
  • Organisatieontwikkeling en cultuurverandering
  • (Regionaal) samenwerken aan een vitaal zorglandschap

Jaarcongres HRM in de Zorg 

HRM in de Zorg is al 16 jaar, met jaarlijks 350 deelnemers, hét jaarcongres voor & door HR, bestuur/ directie, zorg- en lijnmanagers werkzaam in de care en cure. Je bent in één dag op de hoogte van de actuele ontwikkelingen van de arbeidsmarkt, HR-beleid en de toekomst van HRM in de zorg.

Kijk voor meer informatie en aanmelden op www.hrmindezorg.nl.

Of bekijk de flyer (pdf).

Nieuwsbrief ZMT!

Schrijf je in voor de ZMT!-nieuwsbrief, en ontvang het ZMT!-nieuws wekelijks in je mailbox.

Schrijf je in