Bekijk het jaaroverzicht van ZMT!

Het ZMT!-programmateam wenst je een gezond 2022! Nog eens terugkijken naar wat er in 2021 allemaal is gebeurd binnen het programma? In dit overzicht zetten we het belangrijkste ZMT!-nieuws uit 2021 op een rij.

Februari

In februari ontvingen alle HR-managers en leerhuismanagers van de NVZ-lidinstellingen een uitnodiging om mee te doen aan de ZMT!-scan over strategisch HR-beleid. De scan laat aan de hand van 8 thema’s zien hoe de deelnemers de eigen organisatie beoordelen op het gebied van personeels- en opleidingsbeleid. Ook brengt de scan de landelijke ontwikkeling in kaart. Deelnemers aan de scan ontvingen in april een rapportage met daarin de resultaten van de eigen organisatie vergeleken met de score van het voorgaande jaar en het landelijk gemiddelde.

Het HR-beleid lijkt steeds beter aan te sluiten bij de visie van de organisatie en de ontwikkeling van de zorgvraag. Dit blijkt onder meer uit de gemiddeld hoge score op het thema 'afstemming strategisch HR- en organisatiebeleid' (een 3,9 uit 5). Daarbij is gekeken naar hoe het beleid gekoppeld is aan de overkoepelende strategische doelstellingen van de organisatie. 

Maart

ZMT! en stichting FWG lanceren in maart de publicatie Slimmer werken, samen werken. Deze publicatie laat zien hoe zorgorganisaties in tijden van crisis en krapte anders zijn gaan werken om de krapte op de arbeidsmarkt te lijf te gaan. Het bevat vele voorbeelden van innovaties die de zorg en daarmee het werk van de zorgprofessional hebben veranderd. 

Naar aanleiding van de publicatie startte ZMT! de vlogserie Slimmer werken, samen werken. Daarin delen verpleegkundigen en andere professionals in ziekenhuizen en revalidatiecentra hoe zij aan de slag zijn met innovatief leren en werken. In de vlogserie houden we een aantal betrokkenen voor een langere periode in het vizier.

April

ZMT! presenteert in april de eerste factsheet Arbeidsmarkt ziekenhuizen. Met deze factsheet informeert de NVZ haar leden elk kwartaal over de arbeidsmarktontwikkelingen in de branche ziekenhuizen. De factsheet toont een aantal kerngegevens over de arbeidsmarkt voor ziekenhuizen, revalidatiecentra en categorale instellingen. Bijvoorbeeld over werkgelegenheid, ziekteverzuim en instroom in CZO-opleidingen. 

Mei

Hoe leiden we meer gespecialiseerd verpleegkundigen en medisch ondersteuners op? Om die vraag draaide het Moving Magazine ‘FZO-opleidingen in de lift’, het webinar dat de NVZ en de NFU op dinsdag 11 mei samen organiseerden. Kijk het webinar terug.

  • ZMT! zet innovatiescan uit onder leden

Om de ontwikkelingen op het gebied van arbeidsbesparende innovaties te monitoren is in mei 2021 voor de tweede keer de ZMT! Innovatiescan uitgezet. De scan richt zich op actuele innovaties met een arbeidsbesparend karakter. Ook brengt het de behoeften en ervaren knelpunten van NVZ-leden in kaart. De scan laat zien waar kansen liggen om innovaties te implementeren, eventuele knelpunten aan te pakken en waar mogelijk gezamenlijk te versnellen. Uit de scan komen goede voorbeelden naar voren op het gebied van zorg op afstand, andere inzet van zorgprofessionals, leren en opleiden, en technologische innovaties.

Benieuwd naar arbeidsbesparende innovaties in jouw regio? Bekijk ze op de innovatielandkaart op de ZMT!-website.

Juni

Ziekenhuizen zetten in op het versterken van de digitale vaardigheden van medewerkers. Om hieraan een impuls te geven is de Stichting Arbeidsmarkt Ziekenhuizen (StAZ), waarin de NVZ vertegenwoordigd is, aangesloten bij de coalitie Digivaardig in de zorg. De coalitie ondersteunt de zorgsector onder meer met leermiddelen, zelftesten en bijeenkomsten. Met als doel: iedereen in de zorg voldoende digivaardig om goede zorg te kunnen leveren. 

Meer weten over de coalitie Digivaardig in de zorg? Kijk op Digivaardigindezorg.nl.

Augustus

Goede stages voor studenten in de zorg zijn essentieel met het oog op de instroom en toekomstige arbeidsmarktvraag. De inzet van een Zorg Innovatie Centrum (ZIC) kan op innovatieve wijze bijdragen aan passende en goede aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. ZMT! ontwikkelde een stroomversneller voor ziekenhuizen en opleidingen die aan de slag gaan met het implementeren van een ZIC. Bekijk de stroomversneller.

September

Hoe zorgen we ervoor dat herintreders en zij-instromers zich welkom voelen in de zorg? De NVZ en ActiZ organiseerden hierover op 14 september een Moving Magazine. In de zorg is iedereen hard nodig. Ook mensen die voorheen buiten de zorg werkten, of er een tijdje uit zijn geweest. Uit onderzoek blijkt echter dat (her)intreden vaak niet vanzelf gaat. Tijdens het webinar helpen we zorgorganisaties op weg. Kijk het Moving Magazine terug.

Over dit thema verscheen ook een stroomversneller. Bekijk de stroomversneller.

10% meer stageplaatsen, 10% meer behoud van medewerkers en opleiden volgens de FZO-ramingen. Aan deze ambitieuze afspraken committeerden de leden van de NVZ zich in september unaniem voor de komende jaren. Met het aannemen van de Verklaring Versterken Arbeidsmarkt Zorg (VAZ) bundelen zij hun krachten om gezamenlijk een extra impuls te geven aan het op peil houden van de zorg, door werk te maken van een versterkte zorgbrede regionale arbeidsmarkt.

Oktober 

Op 13 oktober organiseerde ZMT! een webinar over de Verklaring VAZ. Daarin werden de afspraken uit de verklaring nader toegelicht. Kijk het webinar terug. 

November/december

  • Regionale bijeenkomsten over Verklaring VAZ

In november en december vonden 5 regionale bijeenkomsten plaats over de Verklaring VAZ. De bijeenkomsten waren bedoeld voor HR- en leerhuismanagers die in de praktijk uitvoering moeten geven aan de afspraken uit de verklaring. Bij het uitvoeren van de afspraken staat samenwerking in de regio binnen de hele zorgketen centraal. Zorgorganisaties werken daarbij nauw samen met de onderwijsinstellingen. De NVZ faciliteerde samen met RegioPlus/Raat de gesprekken aan de regionale tafel, over wat nodig is om de afspraken in de verklaring vorm en inhoud te geven. 

Nieuwsbrief ZMT!

Schrijf je in voor de ZMT!-nieuwsbrief, en ontvang het ZMT!-nieuws wekelijks in je mailbox.

Schrijf je in