Stroomversneller: Behoud van jonge zorgprofessionals

overzicht

Wat vinden jonge zorgprofessionals belangrijk en hoe kan je als organisatie hieraan tegemoetkomen? Twee uitgangspunten zijn belangrijk: samen bepalen en maatwerk. Deze uitgangspunten zijn in deze stroomversneller geconcretiseerd in vier thema’s.