Advies taskforce: maak met sectorpartijen afspraken over kansrijk opleiden

Hoe laten we het onderwijs beter aansluiten op de arbeidsmarkt? En hoe zorgen we ervoor dat jongeren vaker voor een opleiding kiezen met een betere kans op werk, zoals de zorg? Daarover gaan de adviezen van de Taskforce Doelmatigheid. Werkgevers en beroepsonderwijs zijn samen aan zet om de adviezen in de praktijk te brengen. 

Afspraken over kansrijk opleiden

De taskforce adviseert beroepsonderwijs en werkgevers zowel landelijk, sectoraal als regionaal afspraken te maken over kansrijk opleiden. De partijen moeten samen bekijken welke behoeften er zijn op de (regionale) arbeidsmarkt. En met elkaar afspraken maken over hoe het mbo hieraan tegemoet kan komen, onder meer met het juiste opleidingsaanbod.

Betere voorlichting

Scholieren krijgen betere voorlichting over arbeidsmarktkansen van verschillende mbo-opleidingen. Ook moet het voor hen gemakkelijker worden om te switchen naar een kansrijkere opleiding. Tenslotte is het volgens de taskforce belangrijk dat er al vanaf de start van de opleiding aandacht is voor een leven lang ontwikkelen (LLO). 

Routekaart voor implementatie

Het op 21 november gepresenteerde rapport Kansrijk opleiden bevat een routekaart voor implementatie. De NVZ en de andere zorgbranches, verenigd in de Brancheorganisaties Zorg (BoZ), zijn onder meer betrokken bij de sectortafel Zorg, welzijn en sport van de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). 

Grotere verantwoordelijkheid

De Taskforce Doelmatigheid, onder leiding van Lodewijk Asscher, ging in maart 2022 van start. De NVZ is blij met het advies van de taskforce. Onderwijs en werkveld nemen een grotere verantwoordelijkheid om gerichter antwoord te geven op de uitdagingen op de arbeidsmarkt. 

Lees het rapport Kansrijk opleiden (pdf).