Aanpak arbeidsmarktproblematiek startende medisch specialisten: gezond roosteren, combifuncties en minicontracten

Gezond roosteren, combinatiefuncties en minicontracten voor startende medisch specialisten. Het zijn enkele oplossingsrichtingen die naar voren komen in het advies van de Taskforce Arbeidsmarktproblematiek Medisch Specialisten. Deze taskforce boog zich over de problematiek van oplopende werkloosheid en een gebrek aan vaste posities bij startende medisch specialisten.

Brief

De Federatie Medisch Specialisten, NFU, NVZ, LAD en DJS vragen in een brief aandacht voor de positie van startende medisch specialisten. De brief is gericht aan ziekenhuisbesturen en -management, en aan besturen van medisch specialistische bedrijven (MSB's) in algemene ziekenhuizen. De brief bevat adviezen en oplossingsrichtingen die zijn opgesteld door de taskforce.

Oplossingsrichtingen

De taskforce, bestaande uit 25 leden waaronder medisch specialisten, bestuurders en aios, geeft een aantal oplossingsrichtingen om ruimte te maken voor het aanstellen van startende medisch specialisten. De brief bevat in beginsel oplossingsrichtingen op de korte termijn, denk aan actief beleid voor bijvoorbeeld het normaliseren van de werkweek, dekking van diensten, loopbaanontwikkeling, werkplezier, duobanen en een pensioenplan. 

Zorgen over werkloosheid

Met name bij internisten, cardiologen, chirurgen, mdl-artsen en orthopeden, zijn er zorgen over de werkloosheid en een gebrek aan vaste posities bij startende medisch specialisten. Veel jonge artsen dreigen het vak te verlaten wegens gebrek aan perspectief, terwijl zij op termijn hard nodig zijn om de zorg van hoge kwaliteit, betaalbaar en toegankelijk te houden.

Bekijk de brief met adviezen.