Aan de slag met verhogen deeltijdfactor

Contractuitbreiding wordt gezien als één van de oplossingen voor het personeelstekort in de zorg. Stichting Het Potentieel Pakken ontwikkelt tools en voorlichtingsmateriaal voor werkgevers die aan de slag willen met het verhogen van de deeltijdfactor in de organisatie. Zoals de WerkUrenBerekenaar, een online tool die inzichtelijk maakt wat de financiële gevolgen zijn van meer uren werken.

Uit onderzoek van Het Potentieel Pakken blijkt dat bijna 1 op de 4 medewerkers in de zorg een groter contract zou willen, met gemiddeld 6 uur per week extra. 70% van de werknemers geeft aan dat beloning een belangrijke reden is om meer te gaan werken. Toch weten medewerkers vaak niet wat meer werken oplevert, nu en later, of ze gaan ervan uit dat meer werken niet loont. Ook spreekt op dit moment bijna de helft van de vaste medewerkers nooit met hun leidinggevende over de mogelijkheden van het uitbreiden van hun contract.

WerkUrenBerekenaar

Het verhogen van de deeltijdfactor, het gemiddeld aantal gewerkte uren, biedt dus kansen voor het aanpakken van het personeelstekort in de zorg. De WerkUrenBerekenaar is een hulpmiddel bij het gesprek tussen werknemer en werkgever over de financiële implicaties van meer werken. Het voorkomt dat medewerkers op basis van verkeerde informatie of onjuiste overtuigingen er vanuit gaan dat meer werken niet loont. De tool laat zien wat meer uren werken onderaan de streep oplevert, door naast het salaris ook toeslagen en belastingen te berekenen. Werkgevers kunnen medewerkers naar de tool verwijzen of samen de tool invullen. De WerkUrenBerekenaar is beschikbaar via www.WerkUrenBerekenaar.nl.

Proeftuinen

Zorginstellingen kunnen daarnaast bij Het Potentieel Pakken terecht voor ondersteuning bij het realiseren van een hogere deeltijdfactor. Zo’n traject duurt 6 maanden, waarbij het onder meer draait om het inspireren en informeren van zorgmedewerkers, HR en andere betrokkenen, het realiseren van grotere contracten én het zorgen voor goede borging binnen de organisatie. Uit de eerste ervaringen in een viertal proeftuinen blijkt dat uit de aanpak daadwerkelijk grotere contracten zijn voortgekomen, aldus de stichting.

Webinar terugkijken

Op 8 september 2020 organiseerde ZMT! samen met de brancheorganisaties ActiZ, NFU, de Nederlandse GGZ en VGN een webinar over de mogelijkheden om de deeltijdfactor onder werknemers in de zorg te verhogen. Tijdens dit webinar kwam de aanpak en het onderzoek van de stichting Het Potentieel Pakken voorbij, gingen sprekers in op de kansen en belemmeringen van contractuitbreiding en deelden zij ervaringen uit de proeftuinen.

Kijk het webinar terug.