Aan de slag met capaciteitsmanagement en innovatief opleiden

Het NVZ-programma Zorgprofessionals maken de toekomst! heeft 2 nieuwe stroomversnellers ontwikkeld. Met deze praktische handreikingen kunnen ziekenhuizen aan de slag met de thema’s capaciteitsmanagement en innovatief opleiden.

Capaciteitsmanagement

Capaciteitsmanagement gaat over het optimaliseren van de capaciteit in het ziekenhuis. Doel is om vraag en aanbod van zorg beter op elkaar te laten aansluiten. Dit zorgt voor een betere planning en bezetting, en daarmee een grotere tevredenheid van professionals. De stroomversneller capaciteitsmanagement helpt instellingen op weg.

Innovatief opleiden

Door op een vernieuwende manier met opleiden aan de slag te gaan, kunnen ziekenhuizen het effect van opleiden vergroten. De stroomversneller Innovatief opleiden beschrijft hoe je een klimaat creëert waarin innovatief opleiden mogelijk is. Ook bevat de stroomversneller voorbeelden van ziekenhuizen die experimenteren met nieuwe opleidingsvormen.

Stroomversnellers

De ZMT!-stroomversnellers zijn ontwikkeld op basis van geleerde lessen van ziekenhuizen en categorale instellingen. Leden kunnen ze gebruiken bij het opzetten of verder uitbouwen van projecten, of bij het versterken van regionale initiatieven. Zo dragen de stroomversnellers bij aan de transitie naar een toekomstgerichte, goedwerkende arbeidsmarkt.