Hoe kun je aan de slag met ZMT!?

De transitie naar een toekomstgerichte, goedwerkende arbeidsmarkt voor de ziekenhuisbranche is een beweging waar iedere instelling en professional in de zorg een bijdrage aan zal leveren. Maar waar begin je en hoe doe je dat? De ZMT!-stroomversnellers helpen je op weg.

Stroomversnellers

Voor een aantal thema’s binnen de programmalijnen Slimmer werken en Samenwerken ontwikkelen we een stroomversneller. Dit is een handreiking om invulling te geven aan het thema, of om deze te versterken. Op die manier helpen de stroomversnellers om de transitie te versnellen of op te schalen.

Strategische personeelsontwikkeling

Strategische personeelsontwikkeling is een methode om het personeelsbestand toekomstbestendig te maken. In een cyclisch proces wordt het verschil concreet gemaakt tussen benodigd en beschikbaar personeel in de toekomst (kwantitatief en kwalitatief).

Lees meer over strategische personeelsontwikkeling
Taakherschikking VS/PA

Taakherschikking is het structureel herverdelen van taken en verantwoordelijkheden tussen verschillende beroepen. In steeds meer ziekenhuizen nemen de verpleegkundig specialist en physician assistant (VS/PA) taken over van artsen. 

Lees meer over taakherschikking vs/pa
Versterken verpleegkundig leiderschap

De verpleegkundige heeft een sleutelrol bij het realiseren van de juiste zorg op de juiste plek (JZOJP). Deze stroomversneller bevat adviezen voor programmamanagers, bestuurders, artsen en verpleegkundigen hoe zij de verpleegkundige kunnen betrekken bij JZOJP.

Lees meer over versterken verpleegkundig leiderschap
Inzetten op transmurale samenwerking

Met de beweging de Juiste Zorg op de Juiste Plek (JZOJP) verplaatst steeds meer zorg naar buiten de muren van het ziekenhuis, vaak met hulp van digitale innovaties. Interprofessioneel samenwerken over lijnen en domeinen heen is volop in ontwikkeling. Dit omvat meer dan het ‘warm’ overdragen van zorg van de ene zorgverlener naar de andere. Het vraagt om kijken door een interdisciplinaire bril. Daarvoor zijn transmurale vaardigheden nodig. In deze stroomversneller zijn de ontwikkelingen in de regio vertaald naar de benodigde transmurale vaardigheden om van de beweging een succes te maken.

Lees meer over inzetten op transmurale samenwerking
Innovatief opleiden

Innovatief opleiden is op een vernieuwende manier met opleiden aan de slag gaan om het effect van opleiden in het ziekenhuis
te vergroten. Hoe creëer je in het ziekenhuis een klimaat waarin innovatief opleiden mogelijk is?

Lees meer over innovatief opleiden
Capaciteitsmanagement

Integraal capaciteitsmanagement is het vanuit breed perspectief optimaliseren van capaciteit in het ziekenhuis. Het heeft als doel vraag en aanbod naadloos op elkaar te laten aansluiten, door de vraag naar zorg te voorspellen en variabiliteit aan de aanbodzijde te verminderen.

Lees meer over capaciteitsmanagement
Ontwikkeling strategisch HR-beleid bij JZOJP

Juiste zorg op de juiste plek (JZOJP) zorgt ervoor dat ziekenhuizen een andere dialoog voeren met regiopartners en zorgverzekeraars dan voorheen. In het kader van de beoogde transitie, maken ziekenhuis en zorgverzekeraars afspraken over welke zorg moet  worden geleverd, hoeveel zorg, door wie en op welke plek. Deze afspraken hebben logischerwijs impact op het personeel. Zowel  wat betreft de benodigde expertise als gewenste omvang. Het is daarom belangrijk om de ambities voor JZOJP door te vertalen naar strategisch HR-beleid en dit vervolgens uit te werken naar concreet personeels- en opleidingsbeleid.

Maar hoe doe je dat? Met deze stroomversneller bieden we een handvat om deze aansluiting te maken.

Lees meer over ontwikkeling strategisch hr-beleid bij jzojp

ZMT!-scan

Benieuwd hoe jouw organisatie ervoor staat op het gebied van strategisch HR- en opleidingsbeleid? De ZMT!-scan brengt het in kaart.

Some alt text goes here

Heb je een vraag, suggestie of wil je iets delen?

Neem contact met ons op

Neem contact op