5 miljoen extra voor versterking zeggenschap zorgprofessionals

Er is 5 miljoen extra beschikbaar gekomen vanuit het ministerie van VWS voor het Landelijk Actieplan Zeggenschap en Veerkracht. Dat betekent dat niet 150, maar 255 zorgorganisaties een subsidie kunnen krijgen voor hun lokale actieplannen. Het geld is bedoeld voor zorgorganisaties die de zeggenschap en veerkracht van verpleegkundigen, verzorgenden of verpleegkundig specialisten willen versterken. Het Landelijk Actieplan Zeggenschap & Veerkracht is een initiatief van beroepsverenigingen V&VN en BPSW en de brancheorganisaties in de zorg: ActiZ, de Nederlandse ggz, NFU, NVZ en VGN. 

Subsidie voor 255 zorgorganisaties

De eerste lokale plannen worden al gemaakt. Zo is er een revalidatie-instelling die een plan maakt om te werken met verpleegkundige doelen en resultaten. En een VVT-organisatie die van plan is de verpleegkundige invloed in kwaliteitscommissies te vergroten. Het laat zien dat het voor iedere zorgorganisatie nuttig is om aan de slag te gaan met het vergroten van zeggenschap op de werkvloer. Ook wanneer een subsidieaanvraag níet toegekend wordt, bijvoorbeeld bij overschrijving van het aantal subsidies.

Opening subsidieloket op 9 september

Het streven is dat het subsidieloket van VWS rond 9 september 2022 opengesteld wordt. Het loket zal naar verwachting 2 weken openstaan en rond 23 september sluiten. Na toekenning van subsidie, krijg de organisatie een jaar de tijd om met het ingediende actieplan aan de slag te gaan. Het uitgangspunt is dat een organisatie het merendeel van de subsidie (denk aan minimaal 60%) besteedt aan loonkosten van de zorgmedewerkers die werken aan de uitvoering van het actieplan. Het gaat per subsidieaanvraag om een impuls van maximaal €50.000. De subsidies worden verdeeld over verschillende werkvelden van de zorg.

Subsidieaanvraag voorbereiden

Op de website van het actieplan staat een stappenplan voor het schrijven van een subsidievoorstel. Dit stappenplan is aangevuld met concrete hulpmiddelen. Er is ook een concept-projectplan te vinden. Verder bevat de website een inhoudelijk kader voor onderwerpen die geschikt zijn en een overzicht met de elementen die van belang zijn voor het indienen van een lokaal actieplan.   

Schrijfsessies: hulp om het plan op papier te krijgen

Het Landelijk Actieplan Zeggenschap en Veerkracht organiseert schrijfsessies op 21, 22, 25 of 28 juli om te ondersteunen bij het schrijven van de lokale actieplannen. De bijeenkomsten zijn kosteloos, inschrijven is wel nodig. Tijdens deze sessie gaat een aantal andere instellingen samen aan de slag om de plannen op papier te zetten. Er volgen ook nog schrijfsessies in augustus en september. Deze schrijfsessies en andere bijeenkomsten worden aangekondigd op de website van het actieplan.

Over het Landelijk Actieplan Zeggenschap en Veerkracht

Het Landelijk Actieplan Zeggenschap en Veerkracht is een gezamenlijk plan van beroeps- en brancheorganisaties om de professionele zeggenschap van zorgprofessionals merkbaar te verbeteren en de veerkracht te versterken. Het ministerie van VWS stelt financiering beschikbaar voor zorgorganisaties om hiermee concreet aan de slag te gaan. De deelnemende zorgorganisaties worden met elkaar in contact gebracht in een landelijk leernetwerk. Ook wordt een leerlijn ontwikkeld en een kennisplatform om de kennis te verspreiden naar zorgprofessionals in het hele land. Zo kunnen we de nieuw verworven inzichten snel delen met de collega’s in het land.