4 op de 5 wil in toekomst weer in de sector werken

Van de werknemers die hun werkgever in zorg en welzijn verlaten, wil ruim 80% in de toekomst weer in de sector werken. Dit blijkt uit de eerste cijfers van het landelijk Uitstroomonderzoek Zorg en Welzijn van RegioPlus, onder werknemers in cliëntgebonden functies. Als belangrijkste reden om te kiezen voor een andere baan geven zij aan een nieuwe stap te willen zetten, hetzij in een nieuwe functie of binnen hun huidige werkzaamheden. Bijna driekwart van de uitgestroomde medewerkers blijft binnen de sector werken.

Uitstroommogelijkheden

Ruim één op de vier uitstromende werknemers was korter dan een 1 jaar in dienst bij zijn of haar werkgever. Gevraagd naar datgene wat werkgevers hadden kunnen doen om het vertrek te voorkomen, wijzen uitstromende werknemers met name op betere communicatie door de leidinggevende en het bieden van meer loopbaanmogelijkheden. Zo’n 40% geeft aan dat de uitstroom slechts in beperkte mate door de werkgever voorkomen had kunnen worden.

Tekorten

Het beperken van uitstroom van werknemers in de zorg en welzijnssector staat hoog op de agenda van alle partijen. Vanwege de aanhoudende personele tekorten is het belangrijk om niet alleen in te zetten op extra instroom van personeel, maar zeker ook op behoud van huidige medewerkers. Met het programma Ziekenhuisprofessionals maken de toekomst! (ZMT!) ondersteunt de NVZ haar leden op deze thema’s. 

Lees meer over het uitstroomonderzoek op de website van RegioPlus.