15 januari: webinar over coronabanen in de zorg

Op vrijdag 15 januari van 11:30 tot 12:30 uur organiseert Actiz in samenwerking met het ministerie van VWS en Regioplus een webinar over de nieuwe subsidieregeling coronabanen. Werkgevers in de zorg kunnen de regeling gebruiken voor het tijdelijk aannemen van mensen in ondersteunende functies. 

De coronabanen zijn geïntroduceerd op initiatief van het ministerie van SZW. Het gaat om tijdelijke banen in de cruciale sectoren die overbelast zijn: zorg, onderwijs, kinderopvang en toezicht en handhaving. De subsidieregeling stimuleert mensen uit sectoren waar nu minder werk is de overstap te laten maken. 

Schaarste aan personeel

De regeling is volgens de betrokken partijen nodig vanwege de aanhoudende schaarste aan personeel. Naast het opleiden van nieuwe medewerkers, is het de uitdaging om het werk anders te organiseren. Coronabanen kunnen helpen bij het anders organiseren van het werk wanneer extra gediplomeerden inzet niet (meer) voorhanden is. 

Coronabanen in de zorg

Voor de zorg is het ministerie van VWS betrokken bij de regeling. In totaal is 80 miljoen euro vrijgemaakt voor 5.000 voltijdsbanen in de zorg. Aan de regeling zijn een aantal voorwaarden verbonden:

  • het gaat om tijdelijke functies van maximaal 6 maanden;
  • de loonkostensubsidie bedraagt maximaal 120% van het wettelijk minimumloon per voltijds-fte (incl. begeleiding en opleidingskosten);
  • het gaat om bovenformatieve banen ter ondersteuning van bijvoorbeeld welzijnsactiviteiten;
  • de regeling dekt (indien van toepassing) ook de kosten voor de leereenheden Individuele Basiszorg (mbo niveau 2) of Individuele Zorg (mbo niveau 3);
  • de regeling start met terugwerkende kracht per 1 januari 2021.

Webinar

Tijdens het webinar op 15 januari gaan Cees de Wildt, manager Arbeid, en Johanneke van Woerden, sr. beleidsadviseur (beide ActiZ) dieper in op de SZW-subsidieregeling coronabanen. Het ministerie van VWS en Regioplus zijn aanwezig voor toelichting en vragen.

Voor wie?

Bestuurders/directeuren, HR-managers en professionals en recruiters werkzaam in alle zorgbranches.

Aanmelden

Meld je aan voor het webinar.